Poziv za podnošenje prijave za razrez poreza Grada Poreča

ZA NEPODNOŠENJE PRIJAVE SLIJEDI NOVČANA KAZNA
Upravni odjel za proračun i gospodarstvo Grada Poreča-Parenzo na temelju Zakona o lokalnim porezima  i Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča objavljuje Poziv za podnošenje prijave za razrez poreza Grada Poreča za 2018.godinu. Pozivaju se pravne i fizičke osobe da u skladu s Odlukom o porezima Grada Poreča-Parenzo do 31.ožujka 2018. godine dostave prijavu za razrez Poreza na kuće za odmor.   

Prema člancima 25., 26., 41. i 42. Zakona o lokalnim porezima i 9.-13. Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča propisano je da su obveznici poreza na kuće za odmor pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Poreča .  

Za nepodnošenje prijave propisana je u članku 56. Zakona o  lokalnim porezima novčana kazna u visini od 2.000,00 do 25.000,00 kn pravnoj ili fizičkoj osobi, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi kazna od 1.000,00 do 10.000,00 kn.  

Obrasci za prijavu mogu se podići u pisarnici Grada Poreča-Parenzo ili na internet portalu Grada Poreča-Parenzo: http://www.porec.hr/adm/admin/shape=rect ;  

Popunjena prijava s prilozima dostavlja se na adresu Grad Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5, 52440 Poreč ili na e-mail: za porez na kuće za odmor: sonja.sablic@porec.hr ili na fax: 052/634-345.

(rex)

Facebook komentari