Poziv građanima na javnu raspravu o Prostornom planu grada Novigrada

INICIJATIVA GRAĐANA DAJLE: OVO JE ZASTRAŠUJUĆI PLAN BETONIZACIJE UVALE DAJLA - KARIGADOR
Inicijativa građana iz Dajle, uz podršku Zelene Istre poziva građane na javnu raspravu o Prostornom planu grada Novigrada koja će se održati u utorak, 18. srpnja 2017, u 13 sati. Dopis Inicijative u cjelosti prenosimo:   

''Inicijativa građana iz Dajle, uz podršku Zelene Istre, u nastojanju da se spriječi nečuvena devastacija još jedne uvale u Istri i poziva građane Novigrada, ali i općine Brtonigla da u velikom broju dođu na sutrašnju (18. srpanj) javnu raspravu o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Novigrada i pokažu vlasti što misle o planu izgradnje luke otvorene za javni promet  “Dajla- Belveder”,  koja se planira na južnoj strani uvale Karigador prema naselju Dajla.

Samo vrijeme održavanja javne rasprave – u 13:00 sati zakazano je s ciljem da se onemogći dolazak onih koji su u to vrijeme na svojim radnim mjestima.

No glavni pokušaj prevare odnosi se na veličinu zahvata u Uvali Dajla - Karigador. Umjesto da se građanima da potpuno informacija o tome kako se u Uvali Dajla-Karigador planiraju graditi dvije luke, jedna u dijelu koji pripada Općini Brtonigla s 400 vezova i druga, koja pripada Gradu Novigradu, sa 63 veza, isti naručitelj – Lučka uprava Umag-Novigrad dva je velika zahvata u procedurama izdavanja dozvola prikazao zasebno. Na taj je način ishodovao i rješenje Ministarstva zaštite okoliša da ne treba provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za luku u Gradu Novigradu, ne spomenuvši kulmulativni utjecaj dva zahvata u istom zaljevu.

U dijelu zaljeva koji spada u Grad Novigrad radi se o zahvatu izgradnje luke površine oko 2 ha, s produbljivanjem, izgradnjom armirano betonskog lukobrana ukupne dužine 150 m, obaloutvrdnog zida visine od 2,0-3,5 m s predviđenim prostorom za dizalicu i istezalište. Ukupno je predviđeno 63 vezova uz popratnu gradnju (ugostiteljski objekti, sanitarije, recepcija). Lučka uprava Umag-Novigrad je naručila izradu elaborata zaštite okoliša, a Ministarstvo zaštite okoliša je na temelju elaborata zaštite okoliša koji je izradila tvrtka Kappo, izdalo nečuveno rješenje da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i u kojem se navodi da neće biti utjecaja na okoliš i prirodu iako se planirani zahvat ulazi u područje ekološke mreže EU NATURA 2000 HR1000032 “Akvatorij zapadne Istre” s međunarodno važnim područjem za ptice, koje također obiluje strogo zaštićenim vrstama kao što su periske.

S druge strane zaljeva, planirana je druga luka otvorena za javni promet "Karigador" kojom se planira nasipavanje moske obale i mora i to oko 0,8 ha, izgradnju mola dužine 335 metara, 400 vezova, izgradnja travel lifta od 40 tona i servisa za barke itd. Zbog tog zahvata je i osnovana udruga "Moj lipi Karigador" koja podržava mještane Dajle da se aktiviraju i priključe građanskoj inicijativi protiv betonizacije uvale Dajla-Karigador.

 Inicijativa građana Dajle''

(rex)

Facebook komentari