Potpisivanje Sporazuma o suradnji na provedbi Plana za zdravlje gra?ana Istarske županije

GRADONA?ELNIK I ŽUPAN “ZA” ZDRAVLJE Gradona?elnik Boris Mileti? i župan Ivan Jakov?i? potpisat ?e Sporazum o suradnji na provedbi Plana zazdravlje gra?ana Istarske županije sutra 20. srpnja 2007. u 12.30 sati u Komunalnoj pala?i, Forum 1. Plan za zdravlje gra?ana Istarske županije strateški je dokument za razdoblje od 2005. do 2012. godine usvojen na sjednici Županijske skupštine 2005. godine. Plana za zdravlje sadrži definicije, analize i smjernice za rješavanje pet javnozdravstvenih prioriteta: rak dojke, kardiovaskularne bolesti, ovisnost o drogama, sociozdravstvena zaštita starijih osoba i voda za pi?e. (IP-N.M.)

Facebook komentari