Potpisan ugovor o izgradnji crpne stanice Stoja-T-Luka

OBJEDINJAVANJE DOSADAŠNJE I NOVE KANALIZACIJE
U Puli je danas potpisan ugovor za izgradnju crpne stanice Stoja – T- Luka. Izvo?a?i su Vodotehnika d.d. Zagreb i Grami d.o.o. Pula, a približna vrijednost investicije iznosi 12.750.000,00 kuna. Financiranje se provodi u sklopu Jadranskog projekta-projekta kojeg provode Hrvatske vode a u cilju zaštite od one?iš?enja voda u priobalnom podru?ju, i posljednji je objekt u predvi?enom programu gradnje od ukupno 8 objekta. Uz  Hrvatske   vode, u financiranju sudjeluju i Grad Pula, Prora?un Republike Hrvatske, te Svjetska banka kao zajmodavac. Crpna stanica Stoja – T – Luka klju?ni je objekt sustava jer objedinjuje dosad izgra?enu kanalizaciju na podru?ju Stoje s novom kanalizacijom koja se gradi kod zgrade Pošte, u središtu grada, te ve? izgra?enom novom mrežom na Bulevaru (Arsenalska ulica) i Polikarpovoj ulici. Sve vode koje do?u do crpne stanice Stoja –T- Luka odvodit ?e se na  ure?aj za pro?iš?avanje na Valkanama, Izgradnja ovog objekta inicirat ?e niz pozitivnih utjecaja na okoliš, prvenstveno u smislu sanacije pulskog zaljeva, što zna?i da se u navedenom dijelu otpadne vode više ne?e direktno ispuštati u zaljev. Kapacitet crpne stanice iznosit ?e maksimalno 468 l/s, sadržavat ?e tri crpke snage 125kw, a bit ?e opremljena i jedinicom za kontrolu mirisa, što ?e minimizirati emisiju neugodnih mirisa u okoliš. Dovršetak crpne stanice i njeno puštanje u rad o?ekuje se krajem 2008. godine. puštanjem u rad, od današnjih ?etrdesetak ispusta nepro?iš?ene vode u pulski zaljev, preostat ?e još polovica, a daljnjom izgradnjom sustava njihov ?e se broj kontuirano smanjivati. (IP)

Facebook komentari