Potpisan Ugovor o sufinanciranju u sklopu projekta “Moj Poreč bez azbesta”

SUFINANCIRANJE UKLANJANJA KROVNIH POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST
Svečanost potpisivanja ugovora između Grada Poreča, te građana koji su uspješnom prijavom na Javni natječaj pod nazivom ''Moj Poreč bez azbesta'' ostvarili pravo na korištenje bespovratnih sredstava
sufinanciranja za uklanjanje krovnih pokrova koji sadrže azbest, održano je jučer, 1. prosinca 2015. u Velikoj vijećnici Grada Poreča.

   Na potpisivanju su sudjelovali gradonačelnik Edi Štifanić, zamjenik gradonačelnika Loris Peršurić, direktorica gradskog poduzeća Parentium d.o.o. Gordana Lalić, te Aleksandra Čilić, načelnica sektora za zaštitu okoliša iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Anamarija Brstilo, viša samostalna suradnica u Sektoru za energetsku učinkovitost.

- Poreč je ekološki usmjeren prvenstveno zbog zaštite zdravlja građana, ali i zbog ukupnog imidža turističke destinacije jer azbestni krovovi ne priliče turističkom gradu naše kvalitete, rekao je tom prigodom gradonačelnik, naglasivši da Poreč osim ovog provodi niz projekata kojim nastoji povećati kvalitetu grada i života građana te je zahvalio svima onima koji se uključujui time realizaciju navedenih projekata čine još lakšom.

- U posljednjih 8 godina, prikupljeno je više od 45 tisuća tona građevinskog otpada koji sadrži azbest. Fond za zaštitu okoliša kroz poseban program sufinancira prikupljanje i zbrinjavanje takvog otpada, a u sklopu odlagališta otpada je diljem Hrvatske izgrađeno 17 kaseta u kojima se pohranjuje azbest, rekla je Aleksandra Čilić, načelnica Sektora za zaštitu okoliša u Fondu, pohvalivši angažman Poreča.

   Direktorica gradskog poduzeća Parentium d.o.o., Gordana Lalić predstavila je program „Moj Poreč bez azbesta“ koji zajednički provode Grad Poreč, gradsko poduzeće Parentium d.o.o. i  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a usmjeren je na uklanjanje krovnih pokrova koji sadrže azbest sa objekata koji su u vlasništvu privatnih osoba – naših građana i nalaze se na području grada.

- Inicijalni iznos sredstava za ovu akciju je bio osiguran u Proračunu Grada Poreča-Parenzo u iznosu od 100.000 kn, no, obzirom na veliki odaziv građana koji su se prijavili na natječaj, mi smo sve prijavljene i one koji su zadovoljili uvjete željeli nagraditi, te smo svima odobrili subvencije. Ukupan fond na kraju je narastao na 122.500 kn. Iznosi sufinanciranja bili su 100 kn po kvadratu, maksimalno 10.000 kn objektu. Ovo su najveći iznosi  koje jedan grad na području Republike Hrvatske daje svojim građanima u ovakvim akcijama, zaključila je Lalić.

   Osim troškova zamjene postojećeg krovnog pokrova koji sadrži azbest novim krovnim pokrovom, opravdanim troškovima se smatraju i komponente toplinske te hidroizolacije krovišta, čime se u konačnici povećava i energetska učinkovitost objekata. Provedbom će biti uklonjeno 1590 m2 azbesta s krovnih pokrova, a prijavilo sveukupno 15 građana, koji jučer nisu skrivali zadovoljstvo ovim projektom, a izrazili su interes i za program energetske obnove obiteljskih kuća, s kojim se nastavlja i u 2016. godini. (Rex)

Facebook komentari