Posljednja ve?er FoPe

FESTIVAL IZVEDBENIH UMJETNOSTI OPRAŠTA SE OD KATARINE
Ve?erašnjim scensko-likovno-glazbenim programima u pulskoj bivšoj vojarni Monumenti završava 1. FoPa, trodnevni Festival izvedbenih umjetnosti. Danas ?e se s po?etkom 21 sat i 15 minuta na Terasi ?empresa na Monumentima likovno-scenski umjetnici Mario Grkini? Jurjevi? i Nataša Pavlom pod zajedni?kim imenom Modulo, predstaviti performansom »Konstelacije fragmenta«, za njima ?e u 22 sata uslijediti tre?i dio izložbe »Zabava za tijela, odje?u i prolaznike«, Claudije Fabris, no danas na lokaciji prozvanoj 4 garaže. U 22 sata i 30 minuta nastupit ?e plesni duo zra?nog plesa i meditacije u pokretu Cielo Inferno, kojeg ?ine Meksikanka Ingrid Marín i Argentinac Claudio Inferno. I ve?eras, kao i ju?er, biti mogu?e pogledati dokumentarni film »Katarina 06« ?iji je autor umjetnik Davor Savi?enti, alias Messmatik te izložbu fotografija »Turism: Us«, Deana Štifani?a, Ide Skoko i Sare Perovi?. Za glazbeni dio ve?erašnjeg programa u Baru Monumenti od 23 sata skrbit ?e splitska DJ Vilma, a glazbom ?e i zapo?eti posljednja ve?er prve Fope i to projektom »Sintesi« u kamenolomu na Moumentima. (N.T.)

Facebook komentari