Poreč proglašen jednim od najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj

POREČ IZMEĐU 65 GRADOVA SA ČISTOM PETICOM
Institut za javne financije analizirao je i ocijenio transparentnost (otvorenost) lokalnih proračuna u istraživanju kojim su obuhvaćene sve županije, gradovi i općine, odnosno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Čistom peticom nagrađeno je 65 gradova u cijeloj zemlji, uključujući i Poreč, koji se već nekoliko godina nalazi u društvu najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj.

Transparentnost podrazumijeva potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu i omogućuje kontrolu prikupljanja i trošenja javnog novca. Objavljivanjem rezultata istraživanja, Institut za javne financije želi ukazati na važnost proračunske transparentnosti kojom se poboljšava komunikacija i povjerenje građana u lokalne vlasti, ali i potiče odgovornost lokalnih vlasti.

Za potrebe ovog istraživanja, proračunska transparentnost mjerila se brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama hrvatskih lokalnih jedinica, a to su u ovom ciklusu:
- izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna za 2017.;
- izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2018.;
- prijedlog proračuna za 2019.;
- izglasani proračun za 2019. i
- proračunski vodič za građane za 2019.
Utvrđeno je kako su na transparentan način građanima prikazani svi proračunski dokumenti, od Godišnjeg izvješća za 2017. godinu, Polugodišnjeg izvršenja Proračuna za 2018. godinu, Prijedloga Proračuna za 2019., izglasanog Proračuna za istu godinu te Proračun u malom.
Osim toga, web stranica Grada Poreča-Parenzo ocijenjena je kao dobro koncipirana i lako pretraživa mrežna stranica.

Rezultate istraživanja možete pregledati na http://www.ijf.hr/upload/files/file/newsletter/117.pdf

(REx)
 

Facebook komentari