Ponovo obustavljen pokusni rad Rockwoola-VIDEO

DIMOVE IZ PE?I ISPUŠTALI DIREKTNO U ATMOSFERU

Gra?evinska inspekcija Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva utvrdila je da se tvornica kamene vune Rockwool, odnosno njezin dio gradi protivno kona?noj gra?evinskoj dozvoli. Gra?evinska inspekcija naredila je zatvaranje gradilišta tvornice, a ta se naredba odnosi i na pokusni rad.
Zbog ?estih pritužbi gra?ana na neugodan miris u blizini tvornice napravljen je objedinjeni nadzor Gra?evinske inspekcije i Inspekcije zaštite okoliša. Nadzor Inspekcija trajao je 21. i 22. studenoga 2007. Pregledom tehni?ke i upravne dokumentacije, obilaskom gradilišta, te usmenom raspravom sa sudionicima u gradnji utvr?eno je da je investitor Rockwool Adriatic d.o.o. mimo odobrene gra?evinske dozvole u 30 metarskom dimnjaku izgradio dimovodnu cijev spojenu s pe?i za sušenje i o?vrš?ivanje. Na taj na?in ostvarena je mogu?nost da se dimovi nastali u pe?i za sušenje i o?vrš?ivanje ispuštaju kroz 30 metarski dimnjak direktno u atmosferu bez ikakve prethodne obrade što nije predvi?eno gra?evinskom dozvolom, odnosno glavnim tehnološko strojarskim projektom.
Gra?evinska inspekcija uputila je investitora da uskladi gra?enje tvornice sa Zakonom o prostornom ure?enju i gradnji. Nakon što se uskladi sa zakonom investitor može zatražiti nastavak pokusnog rada.Pogledajte još jednom video "rada"  Rockwoola. (L.D.)

Video vezan uz članak

Facebook komentari