Pomozite i vi obnovi šume Lungomare

POZIV DONATORIMA DA SE UKLJU?E U HVALEVRIJEDNU AKCIJU

Akcijom pošumljavanja šume Lungomare, omiljenom pulskom šetalištu, udruga Zelena Istra se aktivno uklju?uje u obilježavanje Dana planeta Zemlje, 22. travnja 2007., to?nije u kampanju Ujedinjenih naroda, ?iji je cilj tijekom 2007. godine zasaditi milijardu stabala širom Zemlje i tako pove?ati javnu svijest u djelovanju protiv klimatskih promjena. Kako alepski borovi šume Lungomare danas imaju oko 60 godina, a stabla su ve?inom jednake starosti, ukoliko sada nešto ne u?inimo, šumi u budu?nosti prijeti odumiranje..

Svojim su entuzijazmom Puljani krš priobalja pretvorili u najljepšu gradsku rekreacijsku zonu, a da šumu Puljani ne bi izgubili potrebno ju redovno pomla?ivati . Prirodna obnova alepskog bora ina?e jednostavna, ali kada je ovdje rije? o zakorovljenim površinama ili površinama s mnogo posjetitelja, prirodna obnova je nemogu?a. Prošle godine je Zelena Istra uz pomo? donatora poklonila gradu jedan drvored na Monvidalu, a ove ?e godine opet uz pomo? onih koji su to u mogu?nosti, prije svega tvrtki, zapo?eti pomla?ivanje šume Lungomare.

U dogovoru sa Šumarijom Pula, na mjestima gdje je u šumi gorjelo ili gdje je šuma prorije?ena, šuma ?e se obnoviti sadnicama pinije (Pinus pinea) visine 1,20 - 1,50 m. Cijena jedne sadnice je 183,00 kune. "Pozivamo vas da se donacijom sredstava za sadnju jednog ili više stabala angažirate na kreiranju ugodnijeg okruženja za sadašnje i budu?e stanovnike, kao što su to za nas ?inili naši roditelji i djedovi i bake 50-ih godina. Donatore ?emo obavijestili o to?noj lokaciji "njihovih" stabala posa?enih u šumi, a za dogovor o uplati ili dodatne informacije možete nas kontaktirati na tel. 052 / 506-065. Imena donatora bit ?e objavljena na konferenciji za medije kojom ?emo najaviti akciju.

Ovom akcijom želimo potaknuti ne samo osobni angažman gra?ana za dobrobit našeg grada, ve? i sustavnu brigu o zelenim gradskim površinama", priop?ili su iz Zelene Istre.

Facebook komentari