Pokrenuta knjiga žalbe zbog diskriminacije na strana?kim listama

NITI JEDNA ŽENA IZ ISTRE NE?E BITI SABORSKA ZASTUPNICA
Centar za gra?anske inicijative Pore? pokrenuo je knjigu žalbe na www.cgiporec.hr , odnosno prikupljanje mišljenja gra?ana i gra?anski (potpisana ili anonimna) zato jer strana?ke kandidacijske liste nisu sastavljene po principu ravnopravnost spolova pa ?e stoga rezultati izbora  opet biti takvi  da  ni jedna žena iz Istre ne?e  biti  saborska zastupnica! Vašu pritužbu možete dati do 25.11. 2007., te ?e se nakon toga sve pritužbe dostaviti svim strankama i nezavisnim listama. (IP)

Facebook komentari