Poklon paketi korisnicima sa područja Grada Vodnjana

ŽELIMO SRETNE BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNJE BLAGDANE!
Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula podijelila je poklon pakete sa živežnim namjernicama korisnicima sa područja Grada Vodnjana.

Udruga je dobila financijska sredstva iz Proračuna Grada Vodnjana za 2017. godinu za provedbu projekta „Izvaninstitucionalna skrb“,  koji provodi od 2011. godine, te je jedan dio novaca odvojila za poklon pakete za deset  korisnike sa vodnjanskog područja.

Udruga civilnih invalida –inkluzija Pula godinu dana pruža usluge pomoći u kući za pet korisnika udruge sa vodnjanskog područja. Jedanput tjedno njegovateljica Orijeta VItasović obilazi korisnike koji se nalaze na području Grada. Usluga je besplatna s time da korisnici plaćaju godišnju članarinu od 60,00 kuna.

Udruga je osnovana 2011. godine sa ciljem da senzibilizira javnost o potrebama i prisutnosti osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici. Udruga pruža pomoć u kući osobama s invaliditetom odnosno nepokretnim  osobama koje su ovisne o tuđoj pomoći, osobama s teškoćama u kretanju, oštećenjem vida, multiplom sklerozom i mišićnom distrofijom, te osobama sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama.

Njegovateljica je u početku bila zaposlena na osam sati šest mjeseci putem projekta Javnih radova koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Udruga sada financira plaću njegovateljice od dodijeljenih financijskih sredstava iz proračuna Istarske županije, gradova i općina do kraja 2017. godine. Potrebe na terenu su velike, te se nadamo da ćemo uz pomoć lokalne samouprave u sljedećoj godini moći nastaviti sa aktivnosti pomoći u kući.

Ovim putem se obraćamo široj javnosti da nam pomognu donacijama u prikupljanju financijskih sredstava za plaću njegovateljice koja pomaže i pruža pomoć u kući korisnicima sa područja gradova Vodnjana, Pule i općina Marčane, Ližnjana i Medulina.
Donacije se mogu uplatiti na broj žiro računa:

IBAN: HR7324070001100365769 OTP banka.

Kontakt telefon 099/7810812.

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA – INKLUZIJA PULA, Carlijeva 25, 52100 Pula
Mob: 091/7876 027
E-mail: udruga.civilnih@net.hr
Udruga se zahvaljuje patronažnoj sestri Suzani Foriani i pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnost i opću upravu Nensi Giachin Marsetič na pomoći i uspješnoj suradnji, te gradonačelniku Klaudiju Vitasoviću. (rex)

Facebook komentari