Pošiljka zaštitnih maski u okviru programa rescEU

U HRVATSKU IZ RUMUNJSKE STIGLO 10.000 ZAŠTITNIH MASKI
Rumunjska i Njemačka su prve članice koje su prihvatile ulogu središta za pohranjivanje nabavljenih medicinskih zaliha u okviru rescEU koje u potpunosti financira Europska komisija. 

Za distribuciju opreme zadužen je Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije, koji se brine o tome da se ona šalje onamo gdje je najpotrebnija. U ovom je slučaju Republici Hrvatskoj dostavljena pomoć iz Rumunjske na temelju potreba koje je izrazila u svojem zahtjevu za pomoć u okviru Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu. Pomoć se sastojala od 10.000 komada zaštitnih maski FFP2. 

(REX)

Facebook komentari