Pogled na U?ku s pulskog Vidikovca

PROLJE?E SA SNJEŽNIM UGO?AJEM
Ove godine prolje?e pomalo kasni, U?ka je još uvijek pod bijelim plaštom, a kako to izgleda s pulskog Vidikovca pogledajte nam fotografiji koju smo snimili jutros. Vidikovac je nažalost zbog kaoti?ne gradnje kroz povijest na ve?ini podru?ja izgubio smisao imena koje nosi pa se tako umjesto pogleda na Pulu, Istru, otoke na na ve?ini dijelova ovog naselja mogu "gledati" pro?elja zgrada i ku?a. (N.M.)

Facebook komentari