Poglavarstvo ponovno zasjeda nakon ljetne pauze

100. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA PULE
Sutra ?e se u prostorima Komunalne pala?e, nakon ljetne stanke održati 100. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule. Poglavarstvo ?e razmatrati 15 to?aka dnevnoga reda, izme?u kojih izdvajamo zaklju?ak o pristupanju izradi „Strategije razvoja Grada Pule“, zaklju?ak o nedavanju suglasnosti za održavanje koncerta u Amfiteatru, te donošenje Odluke o raspisivanju izbora za ?lanove vije?a Mjesnih odbora Stoja i Šijana. (D.F.)

Facebook komentari