Po?eli 6. Dani antike

Sino? je na Portarati u Puli zapo?ela manifestacija "6. Dani Antike" koja ?e trajati do nedjelje. Na sve?anosti otvorenja ispred Zlatnih vrata, uz glumce Udruge FERR, sudjelovale su i ?lanice Kluba ritmi?ke gimnastike "Gazela" i zbor OŠ "Kaštenjer", koji su pjevali pjesme Arinke Šegando na tekstove Tatjane Šuput. Nakon Portarate, anti?ka zabava je nastavljena u klubu "Aruba". Danas se manifestacija nastavlja ve? u 10 sati, kada ispred Arheološkog muzeja Istre kre?e hodaju?a predstava "Felix", a od 11,30 do 13 sati odvijati ?e se "rimske igre" u itvo?enju glumaca iz FERR-a. U 17 sati kod Zlatnih vrata ?e se odigrati uli?na predstava "Pia" dok ?e se"Stradalie" na prostoru od Portarate do Foruma, odigravati od 18 do 20 sati. (N. L.)

Facebook komentari