Po?ela HT groznica

U REDOVIMA SVE GENERACIJE
Od jutros su šalteri FINA-e, Erste banke i Hrvatske poštanske banke pod opsadom brojnih Istrijana koji ?ekaju upis svojeg dijela dionica HT-a. U redovima koji se protežu i izvan poslovnica stoji i staro i mlado: radnici, studenti, doma?ice… Ho?e li ulaganja radi kojeg su mnogi podizali kredite biti dobar potez, saznati ?e se ve? po?etkom listopada kada ?e se dionice HT-a na?i na službenom tržištu. (S.Š.)
 

Facebook komentari