Podravska banka donirala Dom za djecu i mlade u Puli

OBILJEŽNA PRVA GODIŠNJICA RADA KOMERCIJALNOG CENTRA PODRAVSKE BANKE D.D. PULA

POBA je danas na prigodnoj sve?anosti u prostorijama HGK – Županijske komore Pula, kojoj su nazo?ili klijenti POBA-e s podru?ja Pule i Istarske županije, predstavnici Grada Pule, Istarske razvojne agencije i HGK, obilježila prvu godinu djelovanja Komercijalnog centra Podravske banke d.d. Pula. Na sve?anosti je uru?ena vrijedna donacija Domu za djecu i mla?e punoljetne osobe u Puli, koju je u ime POBA-e ravnateljici Doma Veri Rojni? uru?ila direktorica Komercijalnog centra Pula, Larisa Ivan?i?. Donacija od 10.000 kuna za muzi?ka pomagala ?e doprinijeti poboljšanju kvalitete života djece bez odgovaraju?e roditeljske skrbi koja žive u Domu. (E.O.)

Facebook komentari