Počeli su jesenski upisni rokovi na FET-u

STAVI FET KAO PRIORITET
Postojeći studiji FET-a izvode se na preddiplomskoj i diplomskoj razini kroz studijske programe Ekonomije te Poslovne ekonomije sa smjerovima Financijski management, Management i poduzetništvo, Marketinško upravljanje, Informatički management i Turizam, odnosno Turizam i razvoj na diplomskom studiju. Na preddiplomskoj razini utvrđen je niz tzv. core zajedničkih predmeta za sve smjerove, dok je intenzivnije usmjerenje prisutno od treće godine preddiplomskog studija.
 
Na diplomskoj razini kroz sve smjerove studiraju se usko specijalizirane teme ovisno o interesima studenata kod kojih se još intenzivnije potiče povezivanje s okruženjem, istraživački rad i ostali oblici pripreme za zapošljavanje.

Ono što se i sadašnjim i budućim studentima može poručiti kao ideja odabira upravo FET-a kao institucije koja će pridonijeti osobnom i profesionalnom razvoju svakog pojedinca, sadržano je u kratkim i simboličnim porukama – ''Studiraj i proFETiraj'' kao i ''Stavi FET kao prioritet!''

Preddiplomski studij
Za trenutno aktualan jesenski upisni rok za studijske programe Primijenjene ekonomije i Poslovne ekonomije na kojima je ostalo mjesta, maturantima je bitno znati nekoliko važnih datuma:

- 16. rujan zadnji dan prijava za upise na studijske programe do 14:59; zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa do 14:59; objava konačnih rang lista za upis na studijske programe iza 16.00 sati
- Od 17. rujna na dalje započinju upisi prema objavljenom rasporedu na mrežnim stranicama FET – a

Diplomski studij

Prijave za upis na diplomski studij omogućene su i studentima koji još uvijek nisu položili sve ispite, ali očekuju da će do kraja rujna okončati preddiplomski studij i izvršiti propisane obveze.
Upisi su predviđeni za početak listopada, prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama. Sve dodatne informacije mogu se pronaći u Natječaju za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija u 2021./2022. akademskoj godini, objavljenom na mrežnim stranicama FET – a (www.fet.unipu.hr).
 
Znanstveni časopis prvorangirani časopis u Hrvatskoj iz područja društvenih znanosti za  2020. godinu

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, zajedno sa Taylor and Francis Grupom (UK)  izdaje časopis „Economic Research – Ekonomska istraživanja“, objavom i selekcijom znanstvenih radova koji značajno pridonose području ekonomije kroz teorijski, primijenjeni ili empirijski pristup istraživanju. Prema Journal Impact Factoru (faktor odjeka časopisa) za 2020. godinu, časopis „Economic Research – Ekonomska istraživanja“je prvorangirani časopis u Hrvatskoj iz područja društvenih znanosti, te drugorangirani časopis iz svih područja znanosti  (JIF – 3,034; JIF kvartil Q2), što potvrđuje kontinuitet, kvalitetu, priznatost i međunarodnu prepoznatljivost Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Novi programi cjeloživotnog učenja

FET ove godine kreće sa izvođenjem dva nova cjeloživotna programa Priprema i provedba EU projekata i Suvremena gastronomija, nutricionizam i ugostiteljstvo. Prvi je namijenjen svim zainteresiranim osobama koje se žele educirati u području pripreme i provedbe EU projekata te time steći nova znanja i praktične vještine iz područja financiranja projekata iz EU fondova, kao i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora. Natječaj je upis polaznika otvoren je do 30. rujna 2021., a početak predavanja predviđen je od 8. listopada 2021. godine.

Suvremena gastronomija, nutricionizam i ugostiteljstvo  pridonosi edukaciji budućeg kadra u području gastronomije, a time i dobrobiti lokalne zajednice kroz multiplikativni efekt turizma. Prožimanje znanstvenog i stručnog pristupa, te provođenje ove vrste obrazovanja na području sa dugogodišnjom turističkom tradicijom konkurentska je prednost koja ovaj program razlikuje od ostalih na tržištu. Svi zainteresirani kandidati trenutno mogu iskazati svoj interes putem obrasca dostupnog na stranicama Fakultet, a u narednim danima otvorit će se natječaj za upis polaznika.

(REX)

Video vezan uz članak

Facebook komentari