“Pleasant Nightmare” tim predstavio igru “Riot in Emerald City”

MEDIA MEDITERRANEA 09

U Centru za mlade u Kandlerovoj ulici u Puli, u sklopu Medie Mediterranee 9, grupa pulskih entuzijasta upoznala je prisutne sa svojim projektom "open source" igre. Igra je i dalje u stadiju razvoja, iako možemo re?i da je najteži dio projekta obavljen, a ostaje da se sagrade dostupni nivoi (lokacije) i razvoj pri?e.  Sama pri?a uvelike se oslanja na anti-utopijske romane, poput Orwellove "1984." ili Huxleyevog "Vrlog novog svijeta", tj. svijet je podijeljen na super-države, koje svoje stanovnike drže pod kontrolom zahvaljuju?i mehanizmima propagande.

?lanovi tima upoznali su nas s velikim brojem poteško?a na koje se nailazi prilikom razvoja takovog projekta, poput zamaranja s nebitnim sitnicama, apatije ?lanova tima ili dosade prilikom obrade odre?enih dijelova programskog koda. No, ustrajnim radom i predanoš?u, tim je došao do stupnja kada može i vizualno prikazati plodove svog rada. Tako smo imali priliku vidjeti njihov uradak, u pre-alpha izdanju, kako oni sami to nazivaju.

Spomenimo njihov inovativni pristup kontrolama, gdje je odba?en miš kao pomagalo za kretanje glavnog lika, jer, kako nam kažu ?lanovi programerskog tima, miš je dvodimenzionalno pomagalo, tako da ne pomaže pri kretanju u 3D okruženju iz perspektive tre?eg lica. Možemo samo pohvaliti predani rad ovih mladih programera i nadamo se da ?emo kroz neko vrijeme prisustvovati prezentaciji cijele igre te i sami pokušati poboljšati život ljudi u Emerald Cityju. (D.H./R.U.)

Facebook komentari