Peti festival ru?nih izrada Hand made

OVE GODINE REKORDAN BROJ IZLAGA?A
Peti po redu Festival ru?nih izrada, maštovitosti i dizajna, održati ?e se od 19. do 21. listopada u Domu hrvatskih branitelja, najavila je danas poslijepodne organizatorica Lela Bleki?. Ove ?e se godine na njemu predstaviti oko 130 izlaga?a, a Bleki? je napomenula da ih je na prvom Hand madeu bilo svega 60. Na licu mjesta slobodni ?e umjetnosti izra?ivati i finalizirati svoje proizvode, a biti ?e tu, me?u ostalim i lon?arstvo, proizvodi od drveta i stakla, dekorativni proizvodi, nakit, proizvodi od bilja, ekološki obra?ena hrana, pi?e… Sajam se otvara 19. u podne, prostirati ?e se u ?etiri sale, dok ?e se u petoj održavati besplatne radionice na kojima ?e se u?iti kako prezentirati i finalizirati proizvode. Ulaz na ovaj sajam koji je «praznik za o?i i dušu» je besplatan, a u popratnom ?e programu  nastupati klape Teranke i Salonski orkestar sa 20 izvo?a?a. Lela Bleki?, pored mnogih maštovitih, spretnih i vrijednih proizvo?a?a, istaknula je proizvodnju kaštelanskih suvenira, izra?ivanje reljefne kocke Istre i prezentaciju izrade ?okolade.
Hand made fest osmišljen je s ciljem o?uvanja i promicanja jedinstvenih vrijednosti ru?nih izrada, proizvoda i usluga koji u svijetu imaju neprocjenjivu vrijednost, a kod nas su zanemarene. No, zahvaljuju?i ovom maštovitom festivalu, koji je iz godine u godinu sve ve?i, u ru?no izra?ene proizvode, u zadnje se vrijeme sve više ulaže.(P.A.)

Facebook komentari