Pazin: Rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom

ISTARSKE ŽUPANIJE 2007 - 2015.
Na radnom sastanku održanom u ponedjeljak, 26. svibnja 2008. godine, u prostorijama Istarske županije u Pazinu, Drš?evka 1, predstavnici županije prezentirali su komunalnim poduze?ima u Istri nacrt Plana gospodarenja otpadom Istarske županije 2007 - 2015. Nakon temeljite rasprave donesene su slijede?e smjernice i zaklju?ci· Potrebno je da Istarska županija prikupi podatke o vrstama naplate (po površini, po masi proizvedenog otpada, po stanovniku ili ostalo) za uslugu odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, na podru?ju susjednih zemalja tj. na podru?ju zemalja EU.· Potrebno je da Istarska županija prikupi podatke o strukturi vlasništva komunalnih firmi (JPP/JLS) u susjednim zemljama, odnosno zemljama EU. · Zbog nedostatka provedbenih odredaba/mjera, sredstava i rokova u Planu gospodarenja otpadom IŽ, potrebno je zapoceti organizirano prikupljati podatke. Stoga ?e se formirati radna skupina koja ce se sastojati od: predstavnika Istarske županije, komunalnih poduzeca, predstavnika 10 Gradova na podru?ju IŽ i ostalih jedinica JLS na ?ijem je podru?ju odlagalište komunalnog otpada. Sastanci ce se održavati jednom mjese?no na saziv Istarske županije. Cilj je krenuti u smjeru stvaranja Operativnog programa sa planovima uspostave sustava gospodarenja otpadom (sa specifi?nim ciljem ŽCGO Kaštijun) na podru?ju Istarske županije. Prvi sastanak radne skupine održat ?e se izme?u 15. i 20. lipnja 2008. godine. Kabinet župana

Facebook komentari