Parenzana dobila svoj muzej

JU?ER OTVOREN MALI MUZEJ STAROJ ŽELJEZNICI

Ju?er se u Livadama otvorio mali muzej Parenzani. Uo?i otvaranja muzeja, održao se duatlon dionicom Parenzane Grožnjan – Livade. Sudjelovalo je 70-tak biciklista, uglavnom Slovenca, koji su, po dolasku na cilj, ostali na sve?anosti otvaranja Muzeja.
Muzej Parenzane otvorili su na?elnik op?ine Oprtalj Aleksandar Krt i Denis Ivoševi?, menadžer projekta. Od samog otvaranja, u 13.30 sati, do nave?er muzej je bio prepun posjetitelja. Koncept muzeja je Parenzana nekad i danas, govori ponešto o povijesti Parenzane te o tome što je Parenzana danas. Izložene su donirane fotografije Renca Kosinoži?a i fotografije Ivana Zidara. Da bi muzej dobio interaktivnu notu, na LCD ekranu vrtio se DVD o Parenzani s 3D efektima vlaka, za kojim je vladao velik interes, a koji se, na radost mnogih, dijelio besplatno!
U maštovitom muzeju izložen je i jedan veliki elektronski zemljovid na kojemu je ozna?ena cijela trasa Parenzane. Pritiskom na tipku, primjerice tunel, osvijetle se svi tuneli, pa tako redom i postaje ili vijadukti.
Vrlo je dojmljivo bilo vidjeti ?lanove obitelji više generacija, noni?e  koji su unucima prepri?avali sije?anja na ta davna vremena i Parenzanu. Bilo je i onih starijih koji su se prepirali, sje?aju?i se prošlosti i pitaju?i se gdje je što, kao «Ovo je tunel ispod Završja, ne... ovo je tunel ispod Oprtlja…»
«Moram naglasiti da je muzej opremljen s jako skromnim sredstvima, kao jedna od aktivnosti EU projekta Parenzana - put zdravlja i prijateljstva kojeg provodi Istarska županija, a financira se iz sredstava Europske Unije kroz projekt Interreg IIIA Slo-Hu-Cro 2004-2006», rekla je Ana Pibernik koordinatorica projekta.
Muzej ne?e biti stalno otvoren, ve? ga se može posjetiti po najavi u Op?ini Oprtalj i/ili Istarskoj županiji, a otvarati ?e se grupama, školama i ekskurzijama. U njemu ?e se održavati radionice, a tu ?e se mo?i dobiti DVD-i, brošure i biciklisti?ke mape.   (P. A.)

Facebook komentari