Paliaga: Grad Rovinj traži uklanjanje i rušenje bespravne gradnje

NA PAŠNJAKU I TENIS TERENIMA NIKNUO KAMP S UGOSTITELJSKIM OBJEKTOM
U vremenu od 2011. do 2018. godine na poljoprivrednim područjima Grada Rovinja niknulo je 70-ak vila sve zahvaljujući dozvolama pojedinih ministarstava ili se pak grade na urbaniziranom području bez potrebnih dozvola, a najnovije je izgrađeni ilegalni kamp koji se nalazi na cesti za Polare, a koji je izgrađen na prostoru gdje je nekad bio pašnja i teniski tereni.

Povod za reakciju iz Grada Rovinja je rješenje Ministarstva turizma kojim se ugostiteljskom objektu u tom kampu dozvoljava obavljanje ugostiteljsko - turističke djelatnosti, a rješenje je izdano protivno prostornom planu uređenja Grada Rovinja.

Na ZK izvatku za k.č. 8147/6, K.O. Rovinj, vlasništva DOBAR ODMOR d.o.o., iz Vodnjana, upisani su:

- zgrada - površine 150 m2;
- tenis tereni - površine 4366 m2;
- pašnjak - površine 3533 m2

Iz svega navedenog evidentno je vidljiva promjena korištenja cijelog tog prostora predmetne čestice. Sve građevine i objekti, šesnaest mobilnih kućica, sedam zgrada, dva bazena i drugo, koji su naknadno izgrađeni i postavljeni, izgrađeni su i postavljani su bespravno.

Po saznanju o donesenim Rješenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti „kamp“ od strane nadležnog Ministarstva turizma, za navedeni slučaj, Grad Rovinj je zatražio očitovanje od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na novonastalu situaciju, kojom prilikom nisu poštivani Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji.

Dok Ministarstvo propisuje načine donošenja i provođenja prostornih planova te postupke ishođenja akata za gradnju građevina i zahvata u prostoru, drugo Ministarstvo izdaje Rješenja za obavljanje djelatnosti, u ovom slučaju za „kamp“, na temelju dokumentacije za ozakonjenje jedne zgrade, dok se na terenu nalazi više bespravno izgrađenih zgrada i građevina, a sve to protivno Prostornom planu uređenja Grada Rovinja.

Grad Rovinj je također uputio apel, Državnom inspektoratu, pri kojem djeluje nadležna građevinska inspekcija, radi opetovanog upozorenja na dramatično stanje koje se događa u prostoru. Državnom inspektoratu je, tim putem, dostavljen poziv na poduzimanje svih zakonskih koraka radi uklanjanja već prijavljenih bespravnih građevina, kako bi postupcima uklanjanja upozorili i spriječili daljnje divljanje bespravnih graditelja.
 
Bespravni graditelji su, očito, cijelo vrijeme ohrabreni provođenjem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, kojim je izvršena legalizacija već izgrađenih građevina do 2011. godine.

„Grad Rovinj je spreman izdvojiti i osigurati financijska sredstva u gradskom proračunu, radi postupanja po Rješenjima o uklanjanju bespravno izgrađenih građevina, sve s ciljem provođenja Zakona i zaustavljanja daljnjeg širenja bespravne izgradnje. Isto je dano na znanje Državnom inspektoratu, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstvu turizma.“ – istaknuo je gradonačelnik Marko Paliaga.

Grad je, također, pismenim putem pozvao nadležnu Službu za gospodarstvo, Ispostave Rovinj, na veću suradnju, odnosno Grad je ponudio stručnu podršku, prilikom utvrđivanja usklađenosti zatečenih zahvata i građevina sa Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju.

„Naglašavamo da je Grad Rovinj spreman i na poduzimanje svih drugih potrebnih mjera i radnji u zaštiti svog prostora, kojeg su svi građani i korisnici dužni zajedno očuvati, kako za danas, tako i za buduće generacije.“ – zaključio je Paliaga.

(rex)

Facebook komentari