Ovog se vikenda polagao sigurnosni ispit u Novoj Gorici

USPJEŠNO GA POLOŽILI ČLANOVI HOPLOLOŠKOG DRUŠTVA PULA I SK BUJŠTINE
U subotu, 17. ožujka 2019., na strelištu Koptex u Novoj Gorici, HRVATSKI SAVEZ AKCIONOG STRELJAŠTVA organizirao je polaganje sigurnosnog ispita po pravilima IASC, IPSC i IDPA.

Ispitu su pristupila i uspješno ga položila četvorica članova HOPLOLOŠKOG DRUŠTVA PULA, te tri člana SK BUJŠTINA iz Umaga, koji su time stekli usvojili osnove pravilnog i sigurnog postupanja vatrenim oružjem, kao i pravo nastupa na natjecanjima dinamičnog streljaštva.

Aktivnosti HSAS-a se nastavljaju 23. ožujka 2019. na strelištu Griža kod Rižane, gdje će se u Organizaciji IASC Saveza Slovenije održati tečaj za suce IASC i IDPA, a u travnju 2019. održat će se seminar pravilne i sigurne uporabe puške sačmarice na streljani SK GUSAR u Novigradu.
(Rex)

Facebook komentari