Ove subote u Lamparni performans “Giza Quetzalcoatl”

TECH://ART U sklopu "Istarskog i me?unarodnog transdisciplinarnog umjetni?kog festivala i laboratorija" ove subote u Labinu u KuC "Lamparna" s po?etkom u 22 sata gostuje audio-vizualni performans koji se oslanja na improviziranu sakralnu glazbu uz korištenje slide i video projekcija.
Nastupit ?e Davide (bubnjevi i udaraljke), Gianluca (gitara i orgulje) i Giulio (bass gitara) koji ?e se upustiti u kontaktnu ceremoniju improvizirane sakralne glazbe, duboko upletene u mehanizam sila transmisije koji svaki put rastavljaja/nanovo sastavljaja/poništava navodne izvjesnosti.
„Ono što je ostalo potopljeno za kozmi?ke cikluse i ledena doba, polako izlazi na površinu.
Isto?na se Vrata osloba?aju svojih šarki i otvaraju, pokazuju?i put prema Balkanu.
Ne dozivaj Crno Sunce. Ve? je tu. Ne pri?aj pri?e Mjesecu.
Gladan je za Zemljom.
Zašto je toliko mnogo umova htjelo negirati Piramide?
Pernata zmija ponovo se vra?a domu svome.“

(S. Š./IP) 

Facebook komentari