Otvorenje Medie Mediterranee

FESTIVAL NOVOMEDIJSKE KULTURE

U prostorima kluba Metamedija otvoren je festival novomedijske kulture, Media Mediterranea 09. Otvaranje je zapo?elo prezentacijom i instalacijama udruge Kontejner. Kontejner se, prema rije?ima ?lanova, bavi sjecištima tehnologije i umjetnosti. Ovom su prilikom predstavili dvije instalacije, "Urania" i "Banana poetry", te kratkom prezentacijom predstavili dosadašnji rad udruge. Specifi?nost je ovih instalacija interakcija izme?u posjetitelja i umjetni?kog uratka.

Instalacija "Banana poetry" koristi se vo?kama na koje su priklju?ene elektrode, te se iskorištava kemijska energija tih vo?ki, dok publika može te elektrode po želji premještati, što dovodi do nasumi?nog stvaranja poezije na ra?unalu, koje je povezano sa bazom podataka na internetu i softverski vokalizirano. Instalacija "Urania" omogu?uje posjetitelju da upuhivanjem u cijev stvara oblake na ra?unalu, koji su projicirani na zid pomo?u projektora. ?lanovi udruge Kontejner kažu nam kako im je najbitnija bila povezanost ?ovjeka i neba kroz interakciju. U 21.30 otpo?ela je borba robota, smještena na parkiralištu K. Rojca.

Posjetitelji su mogli vidjeti ?etiri robota koji su se prvo obrušili na bespomo?ne printere, a potom su se me?usobno obra?unali. Za drugi dan festivala (nedjelja) predvi?eno je gostovanje Tabor film festivala, projekcijom radova Zbigniew Rybczynskog, a program zapo?inje u 21 sat.(D.H./R.U.)

Facebook komentari