Otvoren natječaj za prijem novih članova - HUIU

HRVATSKO UDRUŽENJE INTERDISCIPLINARNIH UMJETNIKA  
Natječaj je otvoren od 31. prosinca 2020. do 15. veljače 2021. 
U skladu sa Statutom HRVATSKOG UDRUŽENJA INTERDISCIPLINARNIH UMJETNIKA – HUIU, te na osnovu Pravilnika za primanje novih članova, pozivaju se zainteresirani kandidati da se prijave na Natječaj.
Evo uvjeta:
PRAVILNIK ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U HUIU
 Članom HUIU-a može postati svaki državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti, uz posebne stručno-tehničke i opće uvjete koje propisuje svako područje djelovanja HUIU-a.
Kandidati su dužni za prijam u članstvo HUIU-a podnijeti ispunjenu Prijavnicu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjKeWThq-CjoS_rIXhADkd7NEsaNFkeY602HSk8oFEawaq7w/viewform ;
 s dokumentacijom o javnom umjetničkom djelovanju, te dostaviti radove i ostale priloge koje propisuju pojedina područja djelovanja HUIU-a. 
 Sve kandidatkinje i kandidati moraju dostaviti i potvrdu o uplati kotizacije za troškove organiziranja Natječaja u iznosu od 100 kn. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun HUIU-a: IBAN: HR8623600001102457560 i ne vraća se.
 Podatci o obrazovanju moraju biti potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom (preslikom diploma ili svjedodžbi). Kandidati će se ocjenjivati isključivo na temelju dostavljenih radova i dokumentacije.
Umjetnički savjet HUIU-a razmatra i ocjenjuje radove kandidata i svoje odluke upućuje Upravnom odboru i Skupštini.
 Umjetnički savjet HUIU-a donosi odluku o prijemu ili odbijanju kandidata u članstvo HUIU-a, što potvrđuje Upravni odbor HUIU-a. 
 Umjetnički savjet HUIU-a pregledat će sve pristigle prijave i procijeniti udovoljavanje kriterija za učlanjenje u HUIU. Svi će kandidati o rezultatima Natječaja biti obaviješteni putem elektroničke pošte u roku 30 dana od završetka natječaja.
 Kandidati koji nisu primljeni u članstvo mogu podnijeti žalbu na odluku Umjetničkog savjeta HUIU-a jedino u slučaju ako smatraju da je povrijeđena procedura. Žalba se podnosi Upravnom odboru HUIU-a u roku 15 dana od dana primitka odluke. Odluka Skupštine HUIU-a je konačna.
OPĆI UVJETI ZA ČLANSTVO U HUIU:
 završeni fakultet odgovarajućeg smjera; odnosno
 prvostupanjska diploma ili diploma odgovarajućeg smjera; odnosno
 srednja škola likovnog usmjerenja i najmanje dvije godine javnog umjetničkog djelovanja; odnosno
 najmanje tri godina javnog umjetničkog djelovanja za sve ostale kandidate.

TEHNIČKI UVJETI ZA PRIJAM U ČLANSTVO HUIU-a:
priložiti opširnu stručnu biografiju
100% zadovoljenih kriterija u primarnom području djelovanja
50% zadovoljenih kriterija u nekom od drugih područjima djelovanja.
OSNOVNI KRITERIJI ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U HUIU
1. PODRUČJE DJELOVANJA: GRAFIČKI DIZAJN I VIZUALNE KOMUNIKACIJE
15 realiziranih manjih radova (područje promocije, oglašavanja, izdavaštva, vizualnih komunikacija i multimedija); ili
3 cjelovita lika (vizualni identitet tvrtke ili proizvoda); ili
9 realiziranih manjih radova (područje promocije, oglašavanja, izdavaštva, vizualnih komunikacija i multimedija) i 2 cjelovita lika (vizualni identitet tvrtke ili proizvoda);
radovi trebaju biti prezentirani u obliku PDF portfolia.
2. PODRUČJE DJELOVANJA: FOTOGRAFIJA
Za prijavu je potrebno dostaviti izbor od:
20 fotografija koje pružaju uvid u profesionalno i umjetničko djelovanje kandidata. Fotografije trebaju biti samostalna autorska djela, profesionalno prezentirane (mapa), dimenzija ne manjih od 30 x 40 cm i ne većih od 70 x 100 cm.; ili
15 samostalnih autorskih fotografija i 5 fotografija timskog uratka (poželjno navesti imena ostalih autora).
U slučaju digitalnog dostavljanja, fotografije trebaju biti prezentirane u obliku PDF portfolia.
3. PODRUČJE DJELOVANJA : PRODUKT DIZAJN / INDUSTRIJSKI DIZAJN / 3D MODELIRANJE
7 realiziranih radova s područja produkt dizajna ili industrijskog dizajna ili 3D modelairanja; ili
5 samostalnih radova s područja produkt dizajna ili industrijskog dizajna ili 3D modeliranja + 2 grupnih radova.
Radovi moraju biti profesionalno prezentirani u obliku PDF portfolia.

4. PODRUČJE DJELOVANJA : KAZALIŠNA I FILMSKA UMJETNOST
5 realiziranih kostimografskih rješenja prezentiranih fotografijama, skicama, programskim knjižicama i sl; i/ili
5 realiziranih scenografskih rješenja prezentiranih fotografijama, skicama, programskim knjižicama i sl ; i/ili
5 realiziranih svjetlosnih rješenja s kompletnom radnom i izvedbenom dokumentacijom: razradom, nacrtom, listom promjena, fokus listom, tehničkom listom, dijelom svjetlosne liste, filterima i tehničkim zahtjevom za opremom na gostovanjima, foto i video dokumentacijom, programskim knjižicama; ili
7 realiziranih svjetlosnih rješenja, od kojih minimalno 2 trebaju biti predstavljena kompletno, a ostalih 5 s programskim knjižicama.
5. PODRUČJE DJELOVANJA: FILMSKA I VIDEO PRODUKCIJA
5 manjih ili 3 veća samostalna projekta; upload video materijala putem WeTransfera ili Dropboxa (MPEG 4 format) i popratna dokumentacija u PDF obliku.
6. PODRUČJE DJELOVANJA: OBLIKOVANJE IGRAČAKA I LUTAKA
7 radova s područja oblikovanja igračaka i lutaka. Potrebne skice i krojevi.
Radovi moraju biti profesionalno prezentirani u obliku PDF portfolia.
7. PODRUČJE DJELOVANJA: OBLIKOVANJE ODIJEVANJA
5 odjevnih predmeta iz najmanje 3 različite kolekcije. Potrebne skice odjevnih predmeta cjelovitih kolekcija, fotografije odjevnih predmeta.
3 odjevnih predmeta iz 2 različite kolekcije + 3 odjevna predmeta realiziranih samoinicijativno. Potrebne skice odjevnih predmeta cjelovitih kolekcija, fotografije odjevnih predmeta.
Radovi moraju biti profesionalno prezentirani u obliku PDF portfolia.
8. PODRUČJE DJELOVANJA: TEKSTILNO STVARALAŠTVO
10 samostalnih radova iz područja tekstila. Potrebne skice.
7 samostalnih + 3 grupna rada iz područja tekstilnog stvaralaštva. Potrebne skice.
5 tapiserija + 5 radova sa područja tektila. Potrebne skice.
Radovi moraju biti profesionalno prezentirani u obliku PDF portfolia.
9. PODRUČJE DJELOVANJA: KERAMIKA, PORCULAN, STAKLO, KOVINE I UMJETNIČKI NAKIT
10 radova, profesionalno prezentirani u obliku PDF portfolija.
10. PODRUČJE DJELOVANJA: PRIMIJENJENO SLIKARSTVO / KIPARSTVO
Primijenjeno slikarstvo:
Minimalno 10 naručenih radova sa skicama. Od toga minimalno 5 radova treba biti popraćeno preslikama ugovora. U obzir dolaze vitraji, mozaici, zidno oslikavanje, oslikavanje transportnih sredstava i sl. Obavezno je priložiti fotografije radova ili PDF portfolio. Osnovni kriteriji su kreativnost i crtež.
Kiparstvo:
9 radova zajedno s dokumentacijom. Ukoliko su radovi većeg formata , kandidati dostavljaju skice i fotografije radova ili prezentaciju u PDF-u.
11. PODRUČJE DJELOVANJA: ILUSTRACIJA, KARIKATURA, STRIP, ANIMIRANI FILM
I. Ilustracija, karikatura i strip:
21 rad od kojih najmanje trećina (7) mora biti objavljeno (uvažava se i web objava), poželjno je da što veći broj radova budu originali.
Ako autor radi pretežno u digitalnim tehnikama treba (unutar navedene kvote ili dodatno) priložiti najmanje 10 radova ili (dodatno) skica izvedenih u tradicionalnim tehnikama (olovka, tuš, tempera, itd.)
II. Animirani film (klasične i digitalne tehnike, stop-animacija)
Preslike ugovora o sudjelovanju u izradi animiranog filma.
10 idejnih ili izvedbenih rješenja likova i/ili
20 izvedenih scenografija (odnosno segmenata u slučaju složenih scenografija) i/ili
1 kompletno autorski film u kojem je kandidat autor većine elemenata filma (minimalno trajanje: 2 minute). U obzir dolaze crtači likova, scenografi, animatori i autori projekta.
Radove je potrebno prezentirati putem videa (MPEG 4 format), ispisa/snapshota kadrova, character sheetova i sl. Poželjno je priložiti što više originala, razvojne dokumentacije i skica (foto dokumentacije za stop-animaciju).
Ukoliko su prezentirani materijali djelo grupe autora, potrebno je točno naznačiti elemente koji su djelo kandidata (npr: koji likovi, scenografija u kojim kadrovima, animacija čega i u kojim kadrovima itd.)
12. PODRUČJE DJELOVANJA: MULTIMEDIJALNO/INTERMEDIJSKO STVARALAŠTVO
3 samostalna projekta, ili
2 samostalna i 2 skupna projekta, ili
5 skupnih projekata ili 5 nastupa/sudjelovanja na skupnim izložbama/projektima (video, fotografija, film, dizajn, arhitektura, glazba, kompjuterska umjetnost, autorska koncepcija izložbe, objavljena samostalna autorska publikacija, performansi i drugi oblici suvremenog umjetničkog izražavanja) uz odgovarajuću dokumentaciju i prezentaciju.
Upload video materijala putem Wetransfera ili Dropboxa, popratna dokumentacija u PDF formatu.

13. PODRUČJE DJELOVANJA: ARHITEKTURA
1 veći samostalan ili 2 veća grupna projekta, ili
2 manja samostalna ili 3 manjih grupnih projekata, ili
4 samostalna idejna projekta
ČLANOVI
Stupanjem u HUIU između ostalog stječe se pravo na:
– porezne olakšice sukladno članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.
– sudjelovanja na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi
Pored toga stječu se prava i obaveze spram udruge:
– biti informirani o svim događanjima, natječajima, izložbama, radionicama i sl. vezanim uz aktivnosti HUIU-a te na sve ostale obavijesti vezane uz stručna i profesionalna događanja u Hrvatskoj i inozemstvu;
– redovito plaćati godišnju članarinu (150 kuna);
– ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
– pravo na člansku iskaznicu HUIU-a i sve pogodnosti koje ona donosi
DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU:
– ispunjena i potpisana prijavnica;
– opširna stručna biografija;
– dokaz o državljanstvu (preslika osobnog dokumenta);
– dokumentacija o obrazovanju (preslika);
– umjetničke mape / CD/ DVD, te radovi s područja umjetničkih djelovanja, dokazi o umjetničkom djelovanju (katalozi, časopisi…);
– dokaz o plaćenoj kotizaciji za natječaj;
Prijavnicu zajedno s potrebnom dokumentacijom i radovima možete dostaviti putem e-pošte ili we transferom na adresu: huiu@huiu.hr s napomenom „Natječaj za prijem u HUIU“.
Natječaj je otvoren od 31. prosinca 2020. do 15. veljače 2021. (računaju se sve prijave zaprimljene digitalnim putem do 15. veljače 2021. –  23:59 sati).
Za sva dodatna pitanja obratite se
na: E-mail: huiu@huiu.hr
Tel.: 052 515 089
Mob.: 091 76 06 144
rex
 

Facebook komentari