Otvaranje dijela objekata u sklopu pulskih tržnica

OD DANAS ĆE RADITI RIBARNICA, KIOSCI, TRGOVINE I MESNICE U SKLOPU TRŽNICE
Dobili smo informaciju o otvaranju dijela objekata u sklopu pulskih tržnica za koje je dozvoljeno da rade temeljem nove odluke Stožer civilne zaštite Republih Hrvatske.

Bitno je napomenuti svim korisnicima usluga objekata koji će se otvoriti da je nužno strogo pridržavanje mjera i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te svih dodatnih mjera koje su propisane.
 
Omogućit će se rad i prodaja subjekata u sklopu pulskih tržnica i to:

- ribarnica;
- mesnica;
- svi kiosci u sklopu zgrade tržnice,
- svi kiosci na tržnici u centru i na tržnici Veruda.

Radno vrijeme: svaki dan od 8 do 13 sati.

Moli se javnost da poštuje sve dodatne mjere kako bi svojim ponašanjem omogućili trgovcima da rade u ovim iznimno teškim uvjetima.
Uputa za kupce i posjetitelje tržnica je da:

- ne stvaraju gužve već da se kreću prema uputama zaštitara ili redara u sklopu tržnice,
- uvažavati propisanu udaljenost od 2 metra između 2 kupca;
- koristiti sredstva za dezinfekciju koja se nalaze u prostoru tržnice, a osobno dolaziti sa svojom zaštitnom maskicom i rukavicama,
- voditi brigu o mjeri socijalnog distanciranja (2 metra) kako bi se svi rizici prenošenja zaraze sveli na minimum.

(rex)

Facebook komentari