Općina Medulin sudjeluje u obilježavanju Dana mladih Istarske županije

SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM SUFINANCIRANJU POTPISAO JE NAČELNIK OPĆINE IVAN KIRAC
Jučer, 13. rujna 2021. godine, je u vijećnici grada Pule Načelnik Ivan Kirac potpisao sporazum o zajedničkom sufinanciranju održavanja manifestacije Dan mladih Istarske županije koja će održati 17. rujna 2021. godine u Puli. 

Uz Općinu Medulin sporazum su potpisali Istarska županija te i gradovi Pula, Poreč, Pazin, Rovinj, Labin, Buzet i Novigrad.  

Općina Medulin nije slučajno jedina  općina koja je pristupila potpisivanju predmetnog sporazuma. Naime, rad općine Medulin s mladima prepoznat je u nacionalnom i međunarodnom okruženju, obzirom da se trenutno provode dva EU projekta  za mlade a i potpisnica je Europske povelje za rad s mladima.

Projekt Mladi za Medulin - djeluj lokalno - ulazi u svoju završnu fazu te će se tijekom rujna provesti edukacija i radionica  za mlade i za donositelje odluka, a u listopadu će se održati završna konferencija projekta.

Načelnik Općine Medulin naglasio je da će se tijekom listopada provesti izbori za novi savjet mladih, pa  je i ovom prigodom pozvao  sve mlade da se uključe u rad savjeta, jer samo  tako mogu utjecati da  Općinu Medulin bude prava općina po mjeri mladih i za mlade. 

(REX)
 

Facebook komentari