Op?a bolnica Pula

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO: NATJE?AJ ZA PULSKU BOLNICU OBJAVIT ?EMO U „THE ECONOMISTU“

PULA – ?lanovi Županijskog poglavarstva danas su raspravljali o novoj zgradi Op?e bolnice Pula. Naime, na svojoj su današnjoj sjednici digli ruku za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, izvo?enje radova i stru?ni nadzor nad izgradnjom nove bolnice. Iz županijske ?e se blagajne za tu kapitalnu investiciju namijenjenu zdravstvu gra?ana izdvojiti više od 2,8 milijuna kuna. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi osigurati ?e ostatak od 13 milijuna kuna. Natje?aj ?e, kažu, biti me?unarodni a sve kako bi se dobila kvalitenija razina ponude pa ?e ga osim u doma?im medijima objaviti i u uglednom ?asopisu „The Economist“. Ve? za Dan županije, 25. rujna, možemo o?ekivati javnu prezentaciju toga projekta. (t.b.)

Facebook komentari