O?istimo sme?e jer se samo ne?e

PREKO BLAGDANA SE «NAKUPILO» SVEGA
Osim što je ve?ina kontejnera krcata sme?a što je i razumljivo s obzirom na koli?inu namirnica koja je potrošena za blagdane, pomalo ?udi indiferentnost nekih stanara kada je u pitanju sme?e «ispred vlastitog praga». Kada prepune kontejnere obi?u i brojne ma?ke u potrazi za hranom ne ?ude ovakve scene. Stoga, o?istimo sme?e jer se samo ne?e, naravno dok ne do?e Herculanea. (N.M.)

Facebook komentari