Održana predstava ‘Recikloman spašava budućnost’ u Medulinu i Vodnjanu

U SKLOPU PROJEKTA 'SABERI SE - POBERI SVE, ODVOJI OPASNO - POSPREMI KORISNO'
U ponedjeljak 3. i u utorak 4. lipnja, održana je predstava „Recikloman spašava budućnost“ za vrtićku djecu i djecu prvih i drugih razreda osnovnih škola sa područja općine Medulin i grada Vodnjana – Dignano. Predstavu je izvela umjetnička udruga „Teatar naranča“.

U prostoru Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin su 3. lipnja održane dvije izvedbe, prva za vrtićku djecu, a druga za djecu prvih i drugih razreda osnovne škole.
U Osnovnoj školi Vodnjan - Scuola elementare Dignano je 4. lipnja izvedena predstava za vrtićku djecu, dok je nakon nje izvedena predstava za učenike koji pohađaju prve i druge razrede.

Predstava je održana u sklopu edukativnih aktivnosti projekta o održivom gospodarenju otpadom, pod nazivom "Saberi se - poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno" koji Općina Medulin kao nositelj projekta provodi s Gradom Vodnjanom – Dignano, u suradnji sa komunalnim poduzećima Med eko servis d.o.o. i Contrada d.o.o.

Predstava je edukativnog karaktera, a njen cilj je na jednostavan, šaljiv i djeci zanimljiv način objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom te pravilnog odvajanja otpada i kućnog kompostiranja.

Na veseloj predstavi su simpatični štreber Bero i njegova najbolja prijateljica, reperica Gea uz pomoć Reciklomana, naučili djecu da se u žuti spremnik odlaže plastika, u zeleni staklo, a u plavi papir i karton, te što se odlaže u komposter. Djeca su naučila i da se selektivnim odvajanjem otpada znatno smanjuje količina miješanog komunalnog otpada.

U listopadu ili studenome će se u sklopu provedbe projekta „Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno“ održati još po dvije izvedbe predstave u Medulinu i Vodnjanu, za vrtićance i školarce.
Organizacija predstave je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.- 2020.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.243,51 kn, a bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 495.756,93 kn.
(Rex)

Facebook komentari