Održana info radionica u Gradskoj knjižnici Pula

UNAPRJEĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSATVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
Danas se u Gradskoj knjižnici održala dvanaesta info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ''Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja'' Mini starstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Cilj informativne radionice bio je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

U ime Grada Pule radionici je prisustvovala zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci koja je pozdravila prisutne i naglasila kako je važno biti svijestan činjenica  i raditi na ovakvim projektima upravo iz razloga što uglavnom sav teret leži na majci, stoga je tu sustav koji bi trebao omogućiti svakome mogućnost da se ispuni na svim poljima.

Grad Pula već je godinama dio programa koji provodi dežurne skupine kako bi zadovoljili potrebe roditelja koji rade u smjenama, a tu je i suport u Osnovim školama kroz produženi boravak.“  zaključila je Belci.

Radionici su prisustvovale i predstojnica HZZ-a Tanja Lorencin Majtić i pomoćnica ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Zrinušić.

U punoj dvorani Gradske knjižnice vodila se je zanimljiva radionica, koja ima za cilj  unaprijeđenje usluge vrtića prema potrebama roditelja.

(REX)

Facebook komentari