Povoljni krediti poduzetnicima

ODRŽANA 123. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTAVA
Danas je u Komunalnoj palači u Puli održana 123. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule. Na dnevnom se redu našlo osam točaka, od kojih izdvajamo Odluku o poticanju razvoja poduzetništva – programu kreditiranja pod nazivom „Poduzetnik Pula 2009.“. Naime, Grad Pula će u suradnji sa poslovnim bankama realizirati prijespomenuti program, a ukupni kreditni fond programa iznosi 25 milijuna kuna. Grad Pula će subvencionirati kamatu za proizvodne djelatnosti u visini 3 posto, a za sve ostale djelatnosti 2 posto. Sredstva za subvenciju kamate planirana su u proračunu Grada Pule, koji će ugovore o poslovnoj suradnji potpisati sa; Hypo Alpe Adria Bank, Istarskom Kreditnom Bankom Umag, OTP bankom, PBZ, Zagrebačkom bankom, HPB i Raiffeisenbank Austria.
Korisnici kredita mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici, koji su registrirani u Puli, odnosno oni koji ulažu na području Grada Pule. Program kreditiranja obuhvaća širi spektar djelatnosti, s posebnim naglaskom na proizvodne. Prednosti će imati kvalitetni programi temeljem kojih se omogućuje razvoj, očuvanje zaposlenosti te uvođenje novih tehnologija. (B.B.)  

Facebook komentari