Održan sastanak povodom problematike rada ŽCGO Kaštijun

S ČLANOVIMA MJESNIH ODBORA S PODRUČJA OPĆINE MEDULIN I ČLANOVIMA GRAĐANSKE INICIJATIVE 'ČIST ZRAK-DUGA LJUBAV'
Ove srijede 2. rujna održan je sastanak, sazvan povodom problematike rada ŽCGO Kaštijun, s članovima mjesnih odbora s područja općine Medulin i članovima građanske inicijative „Čist zrak- duga ljubav“. Svi su prisutni aklamacijom prihvatili prijedlog Načelnika Općine Medulin Gorana Buića da se na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća donese odluka o daljnjim aktivnostima koje će se poduzimati u svezi ŽCGO Kaštijun. Vijeću će se predložiti donošenje odluke o pokretanju sudskih i upravnih postupaka i zatražiti zatvaranje ŽCGO Kaštijun, dok se ne steknu uvjeti da isti radi sukladno izdanim dozvolama, te bez štetnih imisija za mještane koji žive i rada u njegovoj neposrednoj blizini.

U medulinskom 3MC-u održan je, na poziv Načelnika Općine Medulin Gorana Buića, sastanak predstavnika vijeća mjesnih odbora i predstavnika građanske inicijative „Čist zrak- duga ljubav“. Sastanku su prisustvovali i Zamjenik načelnika, Predsjednik općinskog vijeća te pročelnici upravnih odjela općine Medulin.

Skup je otvorio Načelnik Općine Medulin, Goran Buić, naglašavajući da se održava 363 dan nakon donošenja rezolucije općinskog vijeća o Kaštijunu, te da se zahvaljujući istoj i inicijativi „Čist zrak- duga ljubav“ i Bojanu Blagoniću, uspjelo nešto popraviti, ali stanje još uvijek nije zadovoljavajuće.

Bojan Blagonić pozdravio je želju mjesnih odbora da se stanje na Kaštijunu popravi, što je vidljivo iz činjenice da su sastanku prisustvovali gotovo svi članovi vijeća mjesnih odbora. U nastavku je održao prezentaciju o radu Centra, te prisutnima pojasnio tehnologiju obrade i odlaganja otpada. Naglasio je  osnovne probleme s neugodnim mirisima koji se šire zbog neadekvatnog otpada koji se deponira na metanogene plohe, nemogućnosti organizacije rada u pogonu koji bi trebao biti pod podtlakom, te gomilanje preko 10.000 bala SRF-a, koji umjesto da se prodaje, kako je bilo planirano projektom, zbog nezadovoljavajućeg sastava nije moguće niti naći ponuđača koji ga je spreman, uz znatnu novčanu naknadu, uporabiti na odgovarajući način.

Kao posljedica donijete rezolucije i rada Građanske inicijative stanje u Centru je bolje nego prošle godine, u tijeku nabava folije za prekrivanje ploha, te postupak otplinjavanja i spaljivanje metana, a nabavljena su i ugrađena dva dodatna boksa radi produljenja vremena sušenja otpada te je postavljena mjerna stanica.

No i dalje se na odlagalište, suprotno okolišnoj dozvoli dio otpada odlaže van odlagališne plohe, s čime je upoznata i inspekcija, ali se bez obzira na nalaz inspekcije nije ništa poduzelo.

Većina prisutnih složila se da smo ove sezone imali sreću u nesreći što je zbog epidemije korona virusa sezona bila upola slabija te je količina otpada bila znatno manja, no bez obzira na to neugodnog mirisa je bilo.

Mještani su i dalje zabrinuti za svoje zdravlje obzirom da nije poznata kemijska analiza lebdećih čestica čija je povećana razina zabilježena na Kaštijunu.

Ono što brine mještane su daljnji planovi Istarske županije i grada Pule koji uz Kaštijun planiraju sušionicu mulja iz otpadnih voda, kompostanu, energanu, zbrinjavanje azbesta i dr. što će zasigurno rezultirati sve lošijim uvjetima života i rada mještana općine Medulin, ali i okolnih naselja Grada Pule.

Zbog navedenog je općinski upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša zatražio izmjene prostornih planova uređenja Grada Pule i Istarske županije te pulskog GUP-a, na način da se svi  navedeni sadržaji izmjeste negdje drugdje u Županiji odnosno Gradu Pula.

Da li su mještani Općine Medulin zaslužili da se neposredno u njihovom susjedstvu, uz rubove poljoprivrednih površina, uz naselja koji ljeti višestruko uvećaju broj svojih stanovnika i posjetitelja, u blizini zaštićenog krajolika Gornjeg i Donjeg Kamenjaka, koncentriraju svi pogoni za obradu i zbrinjavanje otpada pitanja su koja su se postavljala i prije izgradnje ŽCGO Kaštijun, kada su Medulinci upozoravali da lokacija centra nije primjerena, da će centar smrdjeti, da će prometno biti problematičan dovoz otpada iz svih dijelova županije.

Sadašnje stanje pokazuje da je bojazan bila opravdana i svi su suglasni da se neće dozvoliti gomilanje dodatnih pogona koji onečišćuju okoliš i ugrožavaju živote naših mještana, a svakako će se od svih nadležnih institucija zatražiti zatvaranje ŽCGO dok se njegovo poslovanje ne uskladi s izdanim dozvolama.

(Rex)

Facebook komentari