Odjel za infektologiju OB Pula je preseljen u Mornaričku bolnicu

TRENUTNO SE NA ODJELU NALAZI DVOJE BOLESNIKA ZARAŽENIH COVIDOM-19
Poradi početka radova na obnovi stolarije Odjela za infektologiju Opće bolnice Pula, a s ciljem nesmetanog obavljanja radova, Odjel i hitna infektološka ambulanta preseljeni su u Mornaričku bolnicu, na lokaciji Aldo Negri 6.

Pristup hitnoj ambulanti je na poziciji ranijeg objedinjenog hitnog bolničkog prijema, a trenutno je dostupno 30 bolesničkih kreveta. Kako saznajemo od ravnateljice Opće bolnice Pula, Irene Hrstić, trenutno se na tom odjelu nalaze dva zaražena bolesnika COVIDOM-19. 

Očekivano trajanje radova je do prve polovice prosinca ove godine.

(rex)

Facebook komentari