Odgođena skupština OK Poreč održat će se 12. rujna

SKUPŠTINA ĆE SE ODRŽATI U VELIKOJ DVORANI DOMA OBRTNIKA U POREČU
Odgođena izborna skupština OK Poreč a koja je bila određena za dan 10.09.2019. g. u 18.00 sati u prostorijama OK Poreč (SRC Veli Jože) iz tehničkih razloga kao i iz razloga što je RCC Volley Ball naknadno dostavio novi nacrt Ugovora o poslovnoj suradnji pa se tom odgodom omogućava zainteresiranim članovima skupštine OK Poreč uvid u nacrt Ugovora o poslovnoj suradnji, održat će se dana 12.09.2019. g. u 18.00 sati u velikoj dvorani Doma obrtnika Poreč, Ul. Mate Vlašića 20 (konferencijska dvorana na I. katu).

Obavještavaju se članovi skupštine OK Poreč da zainteresirani članovi skupštine mogu izvršiti uvid u nacrt Ugovora o poslovnoj suradnji sa RCC Volley Ball dana 11.09.2019. g. u razdoblju od 18.00-19.00 sati u prostorijama OK Poreč (SRC Veli Jože).

(rex)

Facebook komentari