Odbor za referendum najavio ustavnu tužbu zbog Rockwoola

DAMIR RADNI? I BRUNO POROPAT:  DJELOVANJE TVORNICE OSJETIT ?E I RIJEKA , TRST I KOPAR

U prostorima ISDF-a održana je press konferencija predstavnika «Odbora za referendum». Po?etak konferencije zakazan je za 11.55 sati, ?ime se želi ukazati kako je krajnje vrijeme da se djeluje po pitanju tvornice Rockwoola u Pi?nu. «Odbor za referendum» ovom je prilikom zadužen da predstavlja sve gra?anske akcije koje su zainteresirane za tvornicu u Pi?nu.
Bruno Poropat izjavio je kako se priprema ustavna tužba, kojom ?e se pokušati onemogu?iti rad te tvornice. Tek sada, tvrdi Poropat, nakon «eksperimentalnog» rada tvornice vidljivi su u?inci koje ?e ona imati na prirodu. Ne?e samo nastradati dolina Pi?na, ve? i sve doline u okolici. Kako tvrde predstavnici «odbora za referendum» djelovanje tvornice osjetiti ?e i naši susjedi, tj. Italija i Slovenija. Radijus djelovanja lebde?ih ?estica iznosi 10 km od samog dimnjaka, i to bez daška vjetra. Ukoliko je prisutan vjetar od brzine 40km/h, te lebde?e ?estice stižu do Rijeke, Trsta i Kopra. Uz ja?i vjetar od 60 km/h te ?estice ?e doploviti ?ak do Venecije. Poropat se nada kako ?e ovaj negativni utjecaj na naše susjede potaknuti djelovanje javnosti i u njihovim državama. Uz goleme koli?ine plinova koji bivaju ispušteni u atmosferu, treba voditi ra?una i o potrošnji vode te skladištenju te vode koja ?e biti korištena za pranje pogona. Prema specifikacijama tvornice, ona bi radila 15 dana nakon kojih bi se dva dana ?istila te bi zatim proces zapo?eo ponovno.
Damir Radni? nije mogao zanemariti ?injenicu kako bilo koji pogon koji se mora prati dva dana zacijelo predstavlja odre?enu opasnost. Tvornica bi na taj na?in trošila 11 litara vode po sekundi, što je golema potrošnja. Pitanje koje pripadnici odbora postavljaju glasi «Gdje ?e se skladištiti ta one?iš?ena voda?».
Negativan utjecaj tvornice vidljiv je cijeloj javnosti. Pripadnici gra?anskih akcija zgroženi su neizjašnjavanjem zavoda za javno zdravstvo na pitanja gra?ana kako ?e tvornica utjecati na njihov život. Jednako tako, o?itovanje ministrice kako je reagiranje gra?ana «zakašnjelo» predstavlja sramotnu izjavu, koju jedan državni službenik zadužen za zaštitu svojih gra?ana ne bi trebao davati. Mnoga se pitanja postavljaju dok je odgovora vrlo malo. Politi?ari se prepucavaju oko toga tko pokušava uznemiriti javnost, a tko pokušava zataškati svoj udio u dogovaranju posla s Rockwoolom.
No, oblak dima nad tvornicom nemogu?e je zanemariti, kao i nezadovoljstvo gra?ana. Na nadležnim je državnim tijelima da reagiraju, a ukoliko to ne u?ine, gra?anske akcije obratiti ?e se Sudu za ljudska prava u Strassbourgu, izjavljeno je na konferenciji. (D.H.) 

Facebook komentari