Od danas su otvorene teretane, fitness i sportski centri

HZJZ IZDAO PREPORUKE KAKO TRENIRATI I REKREIRATI SE U ZATVORENIM OBJEKTIMA
Ove se preporuke HZJZ-a odnose na provedbu mjera prilikom sportsko-rekreativnih aktivnosti u zatvorenim sportskim objektima radi zaštite korisnika i djelatnika objekta te drugih suradnika. Primjenjuju se na Fitness centre, rekreacijske centre i sportsko-rekreacijske centre, uključujući teretane i sve oblike sportskih dvorana. Održavanje treninga i sportsko-rekreativnih aktivnosti dopušta se svim sportašicama i sportašima te korisnicima sportsko-rekreativnih sadržaja u zatvorenim sportskim objektima uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ-a, sve dok su na snazi posebne mjere.

Prostorno-organizacijski uvjeti objekta
Organizacija treninga i sportsko-rekreativnih aktivnosti

Treninzi i sportsko-rekreativne aktivnosti mogu se održavati u zatvorenim sportskim objektima koji mogu udovoljiti posebnim tehničkim i sigurnosnim uvjetima za provedbu aktivnosti: treba osigurati najmanje 7 m2 neto površine poda po osobi odnosno 10 m2 bruto površine. Broj osoba pritom uključuje i trenere, instruktore, voditelje odnosno sve osobe koje se nalaze u prostoru za trening ili sportsko-rekreativnu aktivnost.

Dezinficijens za ruke
U ulaznim prostorima svih jedinica prostora sportskih objekata, pultovima za obavljanje plaćanja usluga, u radnom prostoru zaposlenika te na svakih 200 m2 u prostoru za provedbu sportskih i sportsko-rekreativnih aktivnosti nužno je na raspolaganje postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom. Dezinficijens treba biti na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70% ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama proizvođača, i prikladnog za korištenje na koži.

Dezinficijens za opremu
Na svakih 50 m2 prostora potrebno je postaviti najmanje tri prenosiva dezinficijensa za opremu i rekvizite.

Odlaganje otpada
U svim prostorima unutar objekta preporučuje se postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcima.

Fizička udaljenost na recepciji
Potrebno je osigurati dovoljnu distancu između osoblja na recepciji i korisnika te djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava potrebnu distancu). Regulira se i ograničava maksimalni broj osoba u prostoru recepcije sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metra.

Evidencija
Za svaki trening i organiziranu sportsko-rekreativnu aktivnost uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja treninga ili aktivnosti, u evidenciji se unose ime, prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska trenera, instruktora, voditelja, sportaša, korisnika, asistenta i eventualno ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje aktivnosti. Evidencija će se voditi i za pojedinačne treninge s trenerom, za sve sportove.

Raspored
Treninzi odnosno sportsko-rekreativne aktivnosti smiju biti održane samo sukladno rasporedu i s točno onim sportašima, odnosno korisnicima i trenerima, instruktorima ili voditeljima te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je navedeno u rasporedu. Preporučuje se da se u trenažnim prostorima centara, teretana i dvorana trajanje treninga svih korisnika ograniči na najviše sat i pol.

Plan i prioriteti
Ako za treninge i sportsko-rekreativne aktivnosti sportski objekt koristi više korisnika, prioritete će odrediti korisnik, zajedno s pravnom osobom koja upravlja sportskim objektom.

Aktivnosti na otvorenom
Preporučuje se i za sportove i aktivnosti koje se uobičajeno odvijaju u zatvorenim sportskim objektima da se treninzi i sportsko-rekreativne aktivnosti što je više moguće održavaju na otvorenom prostoru. U slučaju provedbe aktivnosti na otvorenome, maksimalni dopušteni broj osoba je 40, pri čemu razmak među njima mora biti najmanje 1,5 m. Kada god je to moguće, preporučuje se da se intenzivnije aktivnosti provode na otvorenom prostoru.

Higijena prostora
Higijenski i sigurnosni uvjeti

Dok su na snazi posebne mjere, u sportskom objektu moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju sportskim objektom. Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekata (ulazni prostor, recepcija, trenažni prostor, sanitarni čvorovi, svlačionice i prostori za tuširanje).

Prozračivanje
Potrebno je redovito prozračivati sve prostore, osobito između svake aktivnosti, odnosno osigurati stalno prozračivanje, kad god je to moguće.

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju
Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtera i posvetiti pažnju održavanju pravilnog stanja brzine obnove zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i obnovu zraka. Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticala obnova zraka, što smanjuje koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Učestalo čišćenje i dezinfekcija
Tijekom dana potrebno je što češće dezinficirati zatvorene sportske objekte u kojima se provode treninzi (što obuhvaća sve dijelove sportskog objekta – trenažni prostor, sanitarni čvor…), a posebno nakon svakog treninga. Prostore centara u kojima se provode sportsko- rekreativne aktivnosti, poput teretana i fitness centara, potrebno je dezinficirati što češće tijekom dana te nakon svake grupne aktivnosti u slobodnom prostoru za vježbanje.

Dezinfekcija tijekom pauze
Za vrijeme obavezne pauze od sat vremena u sredini radnog vremena, na kraju radnog vremena, kao i između grupnih treninga, potrebno je temeljito dezinficirati i što češće provjetravati fitness i druge sportsko-rekreativne centre, teretane i dvorane, sukladno uputama HZJZ-a. Posebnu pozornost treba obratiti na prostore svlačionica, prostore za tuširanje te sanitarne čvorove.

Preporuke za korisnike, sportaše i djelatnike objekta
Informiranost osoblja i korisnika

Prije početka rada odnosno otvaranja potrebno je educirati zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature
Treneri, instruktori, voditelji, sportaši i korisnici trebaju prije dolaska u objekt izmjeriti svoju tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva), osoba se treba javiti svom nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.

Fizički razmak
Tijekom treninga ili sportsko-rekreativnih aktivnosti u zatvorenom prostoru preporučuje se da se drži razmak od 2 metra, kao nužnu udaljenost za fizičku distancu. Za treninge i sportsko-rekreativne aktivnosti u kontaktnim i drugim sportovima gdje nije moguće održavati fizičku distancu između trenera, instruktora, voditelja i sportaša odnosno korisnika, preporučuje se da trening ili aktivnost odrade uvijek iste osobe. U dijelovima vježbališta zatvorenih prostora gdje se obavlja intenzivni aerobni trening (npr. na kardio-trenažerima) preporučuje se razmak od 4 metra (primjerice puštanjem u rad svake treće trake za trčanje u nizu ili razmještanja bicikala, stepera i slično) ili da se intenzitet treninga zadrži na umjerenoj razini.

Maske za lice
Zaposlenicima se preporučuje korištenje medicinskih maski ili maski za lice tijekom boravka u zatvorenim prostorima, osim u slučajevima kada to onemogućava obavljanje djelatnosti.

Navlake za obuću
Preporučuje se korištenje najlonskih ili medicinskih navlaka za obuću u objektima u kojima se na putu do svlačionice prolazi kroz prostor za vježbanje. Osim navlaka, moguće je i postavljanje specijalizirane dezinfekcijske podloge za obuću.

Zdravstveni djelatnici
U slučaju potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika tijekom aktivnosti, on je pri bliskom kontaktu dužan koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno kiruršku masku kombiniranu s vizirom.

Dezinfekcija i higijena opreme
Nakon korištenja rekvizita, sprava za vježbanje i ostale opreme potrebne za trening i sportsko-rekreativne aktivnosti, korisnik ili za to zadužena osoba dužni su ih dezinficirati odmah po završetku vježbe, odnosno treninga. Radi lakšeg održavanja fizičke udaljenosti i higijene treba onemogućiti da jedna jedina osoba istodobno zauzima više sprava i prostora za vježbanje. Prilikom vježbanja na spravama svaki korisnik mora imati vlastiti ručnik kojim se prekriva svaka podloga na kojoj se sjedi, leži ili vježba (strunjače, sprave, klupe, i sve vrste podnih obloga i podova). Preporučuje se korištenje ručnika većih dimenzija.

Konzumacija tekućina
Svakom se sportašu ili korisniku preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali otpad nastao tijekom treninga odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.

Zadržavanje u prostorima
Nakon treninga ili sportsko-rekreativne aktivnosti korisnici ili sportaši ne zadržavaju se u prostorima dulje nego što je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje treba svesti na nužni minimum.

Dvosmjenski rad
Ako je moguće, treba organizirati rad dvokratno, tako da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju prostora.

Primanje suradnih djelatnika
Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira, dostavljača) treba organizirati tako da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba simptome COVID-19 (povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li bila u kontaktu s oboljelima.

(REX)

Facebook komentari