Obuka nepliva?a i škola plivanja za djecu

HOTEL VALAMAR CRYSTAL
Djeca nepliva?i iz Tinjana ovih ?e dana proplivati na bazenu hotela Valamar Crystal. Drugu godinu za redom, na bazenu tog hotela održava se obuka nepliva?a i škola plivanja za djecu Tinjanštine. Djeca uzrasta od pet do ?etrnaest godina ?e tijekom srpnja u dvije smjene nau?iti plivati, odnosno u školi plivanja nau?iti razne pliva?ke stilove. „Iznimno nam je zadovoljstvo što smo omogu?ili djeci iz okolice Pore?a, iz Tinjana, da svoje prvo pliva?ko iskustvo steknu upravo na našem bazenu“, kazao je tim povodom direktor hotela Eduard Folo. Profesor tjelesne i zdravstvene kulture Damir Boži?, voditelj obuke nepliva?a i škole plivanja, zahvaljuje Valamaru i hotelu Valamar Crystal na susretljivosti, pri kojoj se omogu?ilo djeci iz Tinjanštine da steknu svoje prvo pliva?ko iskustvo u otvorenom bazenu hotela Valamar Crystal. (D.F.)

Facebook komentari