Obratite pozornost na današnji datum

DANAŠNJI DATUM NAZIVA SE PALINDROMSKIM DATUMOM
Riječ palindrom dolazi iz grčkog jezika ,od riječi „palindromos“ što znači „koji trči natrag.“

Palindrom je riječ, broj ili datum kod kojeg se čitanjem jedne riječi, rečenice, niza brojeva i datuma obrnutim redom dobiva isto značenje kao i pravilnim čitanjem.

Današnji datum , 9.10.2019. čita se isto u oba slučaja, ako se čita s lijeva na desno i ako se čita s desna na lijevo.

Zanimljivo je kako listopad ima po jedan palindromski dan u godini počevši od 2011. pa sve do 2019. godine.

 

(REX)

Facebook komentari