Objavljen FLAG-natječaj za dodjelu potpore projektima

PRIKUPLJANJE OTPADA IZ MORA, PODMORJA I PRIOBALJA
Obavještavamo da je na mrežnim stranicama FLAG-a „Istarska batana“ objavljen FLAG-natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2.1. Prikupljanje otpada iz mora, podmorja i priobalja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. FLAG-a „Istarska batana“ (u daljnjem tekstu: Mjera 2.2.1.).

Predmet FLAG-natječaja je dodjela javne potpore nositeljima projekta koji imaju sjedište ili imaju podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Istarska batana, točnije: gradova Rovinj i Vodnjan te općina Medulin, Ližnjan, Fažana, Bale, Svetvinčenat, Barban, Kanfanar i Marčana, za provedbu aktivnosti s ciljem očuvanja biljnih i životinjskih staništa kroz ekološko-edukativne aktivnosti čišćenja te recikliranja prikupljenog otpada. Nositelji projekta mogu biti isključivo Organizacija civilnog društva, FLAG Istarska batana, Odgojno-obrazovna ustanova, Javna ustanova, Udruženje u ribarstvu, Jedinica lokalne samouprave, Turistička zajednica ili Lučka uprava.

Svrha FLAG-natječaja je dodjela potpore ulaganjima koja smjeraju očuvanju okoliša kao najvrjednijeg resursa FLAG područja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2.1. na ovom FLAG-natječaju iznosi 148.930,00 HRK., dok je najniži iznos javne potpore po projektu 7.500,00 HRK, a najviši 111.000,00 HRK.

Predmetni FLAG-natječaj biti će predstavljen potencijalnim nositeljima projekta dana 13. lipnja 2019. godine u Pješčanoj Uvali, u dvorani Društvenog doma Pješčana Uvala, 1 Ogranak 2A, s početkom u 17 sati, te dana 17. lipnja 2019. godine u Rovinju, u Domu Kulture, učionica na 3. katu, Trg Maršala Tita 3, s početkom u 17 sati.

(rex)

Facebook komentari