Obavijest iz Grada Pule

SANACIJA ULEGNU?A U FLACIUSOVOJ
Zbog sanacije ulegnu?a na dijelu Falciusove ulice do?i ?e tijekom sutrašnjeg dana do djelomi?ne preregulacije prometa. Potpunu informaciju o novoj regulaciji prometa u dijelu Flaciusove i njezinu trajanju objavit ?emo nakon konzultacija s prometnom policijom i drugim nadležnim službama.Ulegnu?e na dijelu Flaciusove ulice (kod semafora od strane pošte), to?nije  na mjestu „slijepog“ šahta koji se nalazi iznad starog kanala za otpadne vode „Pragrande“ primije?eno je u srijedu, 11. lipnja, tijekom poslijepodnevnih sati. Razlog ulegnu?a je dotrajalost kanala Pragrande. Ulegnu?e je nastalo na mjestu na kojem nije bilo iskopa tijekom gradnje kanalizacije u Flaciusovoj ulici (ve? se isklju?ivo obnovio asfaltni zastor) pa se ne može povezati s ranijom izgradnjom kanalizacijske mreže na dijelu spomenute prometnice. Ovo ulegnu?e još je jedan dokaz dotrajalosti postoje?e mreže za odvodnju otpadnih voda, kao i nasušne potrebe za izgradnjom suvremene kanalizacijske mreže na podru?ju grada Pule. Ovakvi doga?aji potvr?uju opravdanost ulaganja gradske uprave u nastavak izgradnje kanalizacije u gradu Puli.  O svim detaljima pravovremeno ?emo informirati javnost.S poštovanjem-Pododsjek za informiranje


Facebook komentari