OB Pula: očitovanje u vezi narudžbi za laboratorijske pretrage

"NESPORAZUMI SU POSLJEDICA NEDOVOLJNE INFORMIRANOSTI"
Doc.dr.sc. Irena Hrstić, ravnateljica OB Pula, medijskim je redakcijama, radi učestalih upita naših čitatelja o promjenama u načinu rada laboratorijskih djelatnosti OB Pula, poslala slijedeće očitovanje:

"Poštovani,

Vezano za upite vaših glasila navodimo slijedeće:

Iskreno nam je žao što je dotična pacijentica doživjela neugodu prilikom dolaska u laboratorij OB Pula no ona je očito posljedica nedovoljne informiranosti o promjenama u načinu rada.

Od 24. studenog 2016 godine, nakon donošenja odluke o preseljenju Odjela za laboratorijsku dijagnostiku na lokaciju Negrijeva radi adaptacije zgrade dijagnostike u Zagrebačkoj 30 intenzivno se krenulo u obaviještavanje svih liječnika primarne zdravstvene zaštite s područja grada Pule kao i ostalih ambulanti i laboratorija s područja Istre o načinu provođenja laboratorijskih pretraga u skučenim prostorima Mornaričke bolnice. O navedenim promjenama bila su od 28. studenog 2016. godine obaviještena i sva javna glasila (pa i vaša) koja su pokazala veliki interes za problematiku, a odrađene su i emisije na pojedinim radio postajama (primjerice radio Gardini).

Upis za laboratorijske pretrage krenuo je tjedan dana nakon preseljenja, ali samo za one pacijente koji ne žele ili ne mogu vaditi krv kod svojih liječnika.

Nakon toga, a suočeni s nepridržavanjem obavijesti i molbe da se prva jutarnja mokraća donosi od kuće, dali smo na potvrde za naručivanje dodati tekst koji još jednom upozorava pacijente da su dužni donijeti mokraću sa sobom od kuće. Dokaz o jasnoj vidljivoj uputi je u prilogu, u vidu skenirane potvrde o narudžbi pacijenta (prekriveni podatci o pacijentu).

Razlog tome nije nemogućnost osiguravanja plastičnih čaša, kako se pretenciozno piše u navedenom članku, već nemogućnost osiguravanja dovoljnog broja sanitarnih čvorova, naravno higijenskih i odvojenih za muškarce i žene, te prostora za primanje takovih uzoraka iz čaša u laboratoriju. Vjerujem da je svim liječnicima poznato da se pouzdana analiza urina može učiniti samo u slučaju da je uzorak urina uzet na pravilan način.

Za one pacijente koji inzistiraju na davanju mokraće prilikom samog dolaska u laboratorij (uzorak koje nisu ponijeli sa sobom) isti dan kada i vade krv (do 9 i 30 sati, do kada je i redovno vrijeme vađenja krvi), jedini način je da se posudica ode kupiti u ljekarnu, neovisno koju, pa ne stoji navod da se favorizira jedna ljekarna u blizini bolnice.

Za pacijente hitnog prijema osigurana su dva WC-a u koje u hitnoći idu svi hitni pacijenti, uključujući i djecu.

Želimo još jednom i ovom prilikom napomenuti da su liječnici primarne zdravstvene zaštite, koji na laboratorijske pretrage i upućuju pacijente i ujedno im i daju uputnicu za laboratorij, već nekoliko puta zamoljeni da o svim promjenama koje se događaju u organizaciji rada Odjela za laboratorijsku dijagnostiku pravovremeno upoznaju svoje pacijente, sve u cilju izbjegavanja ovakvih i sličnih neugodnih slučajeva.

I na kraju naglašavamo da se ne radi o „bezobraštini pulske bolnice“ već se radi o neophodnoj prilagodbi rada laboratorija radi potrebe adaptacije zgrade dijagnostike u okviru „Izgradnje i adaptacije Nove bolnice“ što je, kako je i navedeno, višekratno komunicirano s medijima i sudionicima zdravstvenog sustava. Obavijest o promjeni rada djelatnosti laboratorijske medicine, radiološke i nuklearne dijagnostike, dostupna je i na web stranici OB Pula.

Nadalje, pacijentima je trajno dostupna mogućnost postavljanja upita za sve nejasnoće, što je također objavljeno u medijima (telefonom u radno vrijeme: 052/376-400 i elektronski 24 sata obpula@obpula.hr).

Ovim putem još jednom molimo odgovorne predstavnike javnih glasila da prije objave informacija o Općoj bolnici Pula zatražite i naše službeno očitovanje. U dosadašnjoj praksi rada s predstavnicima javnih glasila mislimo kako smo uvijek pravovremeno dostupni za odgovaranje na vaše upite i da zbog nas nikada „objava informacija nije čekala“.  Našim očitovanjem nije nam namjera zadirati u slobodu novinarskog pisma/govora. "

Doc.dr. sc. Irena Hrstić, dr. med. OB Pula, Ravnateljica

(REX)

Facebook komentari