Novigrad: započela rekonstrukcija prometnice do naselja Sveti Servul

CESTA JE ZATVORENA DO KONCA MJESECA LISTOPADA
U ponedjeljak 9. listopada započeli su radovi na rekonstrukciji prometnice od naselja Sveti Servul do državne ceste D-301 (Novigrad-Buje). Rekonstruirat će se cesta u dužini od 460 metara, a kolnik će se proširiti na 5 metara.

Radovi su natječajem povjereni poduzeću Cesta d.o.o. Pula. Vrijednost radova procijenjena je na 580.000 kuna. Investicija se financira iz proračuna Grada Novigrada-Cittanova.

U vrijeme radova na prometnici, do konca listopada, predviđeno je zatvaranje ove dionice i preusmjeravanje prometa obilaznim pravcima (preko naselja Stancijeta). Stanovnici čije se kuće nalaze duž dionice na kojoj se izvode radovi, imat će omogućen prolaz vozilima do svojih kuća.

(rex)

Facebook komentari