Novi režim odvoza smeća u ljetnim mjesecima u užem gradskom središtu

DOGOVOREN RASPORED ODVOZA ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE
Pula Herculanea je krajem lipnja u komunalnoj palači održala sastanak s poslovnim subjektima ugostiteljskog karaktera poslovanja. Na sastanak je pozvano oko stotinjak ugostiteljskih objekata a tema sastanka je bio režim odvoza u ljetnim mjesecima u užem gradskom središtu i šire.

Kao i kod kategorije građana, ugostitelji u užem gradskom središtu moraju početi koristiti vlastite posude koju su zadužile. Za ugostiteljske objekte u užem gradskom središtu namijenjen je zasebni režim odvoza. Na sastanku je dogovoren raspored odvoza i to: komunalni i selektivni otpad u jutarnjim satima od 8 do 9 sati te noćni odvoz istih frakcija otpada od 24 do 01.30 sati.
Ugostitelji su dužni svoje posude za komunalni otpad izvaditi ispred objekta prema navedenom rasporedu kao i vrećice za selektivno prikupljeni otpad. Pula Herculanea podijelit će vrećice za selektivni otpada odnosno plastiku, papir-karton i staklo. Ugostitelji radi praktičnosti i sami mogu složiti kartonsku ambalažu po uzoru na poslovne subjekte koji prodaja određenu robu a koji posjeduju velike količine takve kartonske ambalaže.

Na sastanku je prezentirana i simulacija računa prema zaduženoj veličini posude. Pri tome svaki ugostitelj mora procijeniti potrebnu veličinu svoje posude uz napomenu da se korisne sirovine kao što su plastika, papir-karton i staklo ne naplaćuju. Također, ugostitelji su dužni izdvajati i organsku komponentu otpada te je predati oporabiteljima. Budu li se pridržavali uputa, svoje količine komunalnog otpada mogu svesti na minimalne količine. Ako se prema strukturi otpada zna da gotovo 40% čini organska komponenta otpada te da gotovo 35% čini korisne sirovine papir-karton, plastika i staklo onda postoji veliki prostor uštede za ugostitelje.

Pula Herculanea i dalje ostaje na raspolaganju za povećanje potrebnog broja frekvencija na dnevnoj bazi s dva na više ukoliko se za to ukaže potreba. Pri tome želimo istaknuti da su podzemne posude isključivo namijenjene građanima koji obitavaju u užem gradskom središtu. Svima je u interesu da gradsko središte bude uredno za vrijeme turističke sezone i tijekom godine a da svaki korisnik snosi svoj udio u pokrivanju troška prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog i bio razgradivog otpada pa tako i ugostitelji koji u ljetnim mjesecima proizvode znatne količine otpada te su isti dužni i platiti.
Sa stupanjem na snagu navedenog režima strogo će se kontrolirati da li se poslovni korisnici pridržavaju navedenoga režima a sve će lokacije podzemnih posuda u užem gradskom središtu biti uskoro pod video nadzorom.
Pula Herculanea će poslati dopis svim poslovnim subjektima o navedenom režimu odvoza u ljetnom periodu. Također na zahtjev korisnika koji su prisustvovali sastanku održat će se dodatne edukacije o načinima i obvezama prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada.

Za sve dodatne informacije poslovni korisnici se mogu obratiti na broj telefona 052/638-448, 052/638-425 ili 052/638-405 ili doći u službu korisnika Pula Herculanee, od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 14.30 sati.
(Rex)

Facebook komentari