Nova 2008. godina na Forumu-VIDEO

PULEŽENI DO?EKALI NOVU GODINU UZ HLADNO PIVO…
Velik broj Puležana do?ekao je Novu 2008. uz hladno?u i Hladno Pivo. Dobro raspoloženje i energi?na glazba za koju su zaslužni Šajeta, Hladno pivo i Popeye brzo je ugrijala nekoliko tisu?a posjetitelja. ?ak ni oni najuporniji u pirotehni?arskim orgijama nisu uspjeli umanjiti dobro raspoloženje. (IP)

Video vezan uz članak

Facebook komentari