Nova organizacija prometa u Švalbinoj ulici

OD PETKA, 2. LISTOPADA, ŠVALBINA ULICA JEDNOSMJERNA IZ SMJERA TRG 1. SVIBNJA
S ciljem rasterećenja prometa u samom centru grada, Grad Pula dao je izraditi prometni elaborat nove organizacije prometa u Švalbinoj ulici - uvođenje jednosmjernog prometa iz smjera Trg I. svibnja - Dobrilina ulica, te premještanje parkirnih mjesta uz lijevi rub kolnika Švalbine ulice. U sklopu nove organizacije prometa, koja izrada je pokrenuta na inicijativu Udruženja obrtnika Pule, premjestit će se i pješački prijelaz u Dobrilinoj ulici.

S radovima uspostave nove organizacije prometa, a koji se odnose na izmjenu vodoravne i okomite prometne signalizacije te izradu rampi za osobe sa smanjenom pokretljivosti, započelo se u srijedu, 30. rujna i trajati će dva dana, te će nova regulacija prometa u Švalbinoj ulici stupiti na snagu u petak, 2. listopada 2020. godine. Na predmetni prometni elaborat ishodovana je suglasnost MUP-a.

Osim navedenih radova sutra će IGH vršiti ispitivanja otpornosti na klizanje habajućeg asfaltnog sloja na S-krivini uz ručnu regulaciju prometa od strane društva Cesta d.o.o..

Mole se vozači na dodatni oprez u vožnji.

(rex/foto Manuel Angelini)

Facebook komentari