Predstavljen Peludni kalendar za 2019. godinu

PRIKAZANO I KRETANJE TRENDOVA KONCENTRACIJE ALERGENE PELUDI
U prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije na današnjoj konferenciji za novinare predstavljen je Peludni kalendar za 2019. godinu u Istarskoj županiji koji daje podatke o početku, trajanju i kraju polinacije pojedine biljne vrste u određenom razdoblju.

Peludni se kalendari razlikuju u područjima koja imaju znatnije klimatske razlike, dok je ključni podatak za njegovu izradu određivanje početka, duljine i završetka otpuštanja peludi svake pojedine biljne vrste, što se postiže kontinuiranim praćenjem koncentracija peludi u zraku na mjernoj postaji.
Upravo je takvo praćenje na području grada Pule započelo 1. siječnja 2014. godine. Uzorkivač za pelud smješten je na krovu zgrade Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u Nazorovoj ulici. U Pazinu, gdje je uzorkivač smješten na krovu sportske dvorane Pazin, program praćenja počeo je 1. siječnja 2017. godine, dok je od 1. siječnja 2018. godine program počeo i u Labinu, sa uzorkivačem smještenim na krovu Sportskog centra Franko Mileta u Rudarskoj ulici.

Programi praćenja peludnih zrnaca u zraku u navedenim gradovima dio su Županijskog monitoringa, čime je obuhvaćena sva vegetacija Istre i time uspostavljena najgušća mreža monitoringa u Republici Hrvatskoj.

Na temelju svakodnevnog praćenja koncentracije peludi u zraku, dva puta tjedno daje se peludna prognoza na internetskoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Prognoza se  također prosljeđuje u područni ured Pazin, Državne uprave za zaštitu i spašavanje RH te u referentni centar, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", u Zagrebu, koji prognozu dalje prosljeđuje u Plivu.

Osim prognoze u referentni centar svakodnevno se šalju podaci za besplatnu mobilnu aplikaciju kojoj je Zavod za javno zdravstvo Istarske županije pristupio početkom siječnja 2015. godine. Cilj aplikacije je redovito praćenje dnevnog stanja alergena prisutnih u zraku.

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije na godišnjoj razini tiska peludne kalendare te edukacijske plakate i letke, koje distribuira zdravstvenim ustanovama, školama, vrtićima i ostalim javnim ustanovama.
(Rex/foto:Manuel Angelini)

Facebook komentari