Nova grobna mjesta u Pazinu

INVESTICIJA VRIJEDNA 950.000 KUNA
Grad Pazin pokrenuo je projektnu dokumentaciju za radove na proširenju pazinskog groblja Moj mir. Investicija realzicaije novog dijela groblja iznosi 950.000 kuna. Potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose za zemljište u u vlasništvu Biskupije približne površine od cca 700 četvornih metara. Drugi dio zemljišta dobit će se rušenjem postojećih objekata koji koje je do sada koristilo poduzeće Usluga d.o.o. Pazin. Ova investicija Pazinu donosi sto i sedamnaest novih grobnih mjesta, što bi trebalo zadovoljit potrebe za idućih dvadeset godina. (P.A.)

Facebook komentari